Nordisk Bergteknik har kjøpt Visinor. Foto: Visinor.no

Nordisk Bergteknik på norsk storhandel - kjøper Visinor

Nordisk Bergteknik styrker sin posisjon i Norge gjennom kjøpet av fjellsikring- og betongrehabiliteringsfirmaet Visinor AS.

Visinor AS fra Bjerkvik er en av Norges ledende aktører innen fjellsikring og betongrehabilitering av broer, kaiannlegg og bygninger. Virksomheten omsetter for totalt 176 millioner kroner.

– Vi er veldig glad for muligheten til å kjøpe Visinor AS. Det er et veletalbert og ansett firma med lang erfaring, sterk ledelse og et svært høyt kompetansenivå blant de ansatte. Oppkjøpet kompletterer vårt tilbud som totalleverandør og tilfører oss spesialkunnskap innen betongrenovering. Vi styrker dessuten vårt geografiske nærvær nord i Norge, noe som er svært positivt, sier Oddbjørn Røed i en pressemelding. Røed er konsernsjef i Norge for Nordisk Bergteknik.

Visinor har spesialkompetanse innen området og utfører alle typer av sikringsarbeider slik som montering av sikringsnett, bolting og vern mot steinras langs veier og mot bygninger.

Visinor er med sine 30 år i bransjen og 95 ansatte et veletablert firma i det norske markedet. Hovedkontoret ligger i Bjerkvik i Nordland, men firmaet har også avdelingskontor i Kristiansand.

– For Visinors del betyr denne handelen at vi lader for fremtiden. Vi går sammen med en større aktør for å få tilgang til et nytt og supplerende marked til det vi jobber med i dag. Vi jobber med fjellsikring og betongrehabilitering, mens de driver med sprengning og fjell. Sånn sett vil vi utfylle hverandre bra, sier Patrik Bones Olsen, daglig leder for Visinor AS til Byggeindustrien.

– Hvordan ble nyheten mottatt blant de ansatte?

– Det gikk ut en melding til alle i morges, og den er mottatt veldig positivt. Nå vil vi få muligheten til jobbe på enda større anlegg, og vår ekspertise blir gjort lettere geografisk tilgjengelig for både norske og svenske kunder, sier Olsen.

– Vil denne handelen øke aktiviteten også i Sverige?

– Vi gjør en del jobb i Sverige allerede, blant annet for Trafikverket, og hovedkontoret vår ligger bare 30-40 minutter fra riksgrensen. Det er ikke umulig at aktiviten i det svenske markedet vil øke, sier Olsen. 

Visinor AS kommer til å inngå i konsernet Nordisk Bergteknik fra og med 1. oktober 2020.

Nordisk Bergteknik kjøper 60 prosent av aksjene i Visinor AS med en opsjon om å kjøpe ytterligere 40 prosent i løpet av tre år.

Nordisk Bergteknik er et konsern i sterk vekst med virksomheter innen fjellsikring og fundamentering der hovedområdene inkluderer borring, sprengning, fjellsikring, betongrehabilitering, peling, spunting og grunnforsterkning.

Konsernets datterselskap opererer i dag hovedsakelig i Sverige og Norge.