Her er teamet som skal jobbe med Bodø havn. Fra venstre: Bjørn Olav Susæg (Nordic), Sevrin Gjerde (Multiconsult), Erik Urheim (Nordic), Erlend Willumsen (Bodø Havn), Marius Wikberg (Bodø Havn), Jan Ove Tangstad (Bodø Havn), Bjarne Fjærtoft (Multiconsult) og sittende foran Jon-Arne Nymo (Bodø Havn)
Her er teamet som skal jobbe med Bodø havn. Fra venstre: Bjørn Olav Susæg (Nordic), Sevrin Gjerde (Multiconsult), Erik Urheim (Nordic), Erlend Willumsen (Bodø Havn), Marius Wikberg (Bodø Havn), Jan Ove Tangstad (Bodø Havn), Bjarne Fjærtoft (Multiconsult) og sittende foran Jon-Arne Nymo (Bodø Havn)

Nordic og Multiconsult valgt som rådgivedteam for Bodø havn

Terminalområdet nordøst for Bodø sentrum skal utvikles til et logistikk-knutepunkt mellom bane, vei og sjø. Bodø Havn har valgt Nordic Office of Architecture og Multiconsult Norge som rådgiverteam for oppgaven.

Prosjektet vil innebære både etablering av nye terminalbygg, riving av gamle bygg samt planlegging av veier og områder for håndtering av gods.

En viktig oppgave blir å sikre en god forbindelse mellom havna og jernbanen og legge til rette for fremtidig bebyggelse, skriver Nordic i en pressemelding.

Bjørn Olav Susæg, partner og leder for infrastruktur i Nordic, er svært fornøyd med å være utvalgt til prosjektet.

– Bodø havn tar samfunnsansvaret sitt på alvor og Nordic og Multiconsult vil bidra til å finne løsninger som svarer på ambisjonene og behovene til både havna og byen, sier han i pressmeldingen.

– Terminalplanleggingen er en sammensatt og kompleks oppgave med mange spesialfag, og sammen har vi sikret svært høy kompetanse for å løse de aktuelle utfordringene ved Bodø havn. Nå gleder vi oss til å sette i gang med arbeidet, sier oppdragsansvarlig Bjarne Fjærtoft i Multiconsult.