Kunstnere har satt opp skulpturer på Engebøfjellet. Etter planene skal det bli gruvedrift her og avfallet skal deponeres i Førdefjorden. Foto: Marit Hommedal / NTB

Kunstnere har satt opp skulpturer på Engebøfjellet. Etter planene skal det bli gruvedrift her og avfallet skal deponeres i Førdefjorden. Foto: Marit Hommedal / NTB

Nordea selger seg ut av gruveselskapet Nordic Mining

Nordea, som er en av gruveselskapet Nordic Minings største aksjonærer, selger seg ut av selskapet.

– Selv om det finnes formell godkjenning av dumping av masse i sjøen fra myndighetene, så tror vi ikke at dette er noe våre fondskunder ønsker at vi investerer i, sier Eric Pedersen, leder for bærekraftige investeringer i Nordea til E24.

Han sier at dette er en konklusjon de har kommet til over tid.

Klima- og miljødepartementet har gitt utslippstillatelse til sjødeponi for gruveavfall i fjorden, til tross for at dette kan få negativ effekt for truede arter.

– Vi har hatt dialog med Nordic Mining rundt bærekraftsaspekter knyttet til driften over lengre tid. Vi har løpende solgt oss ned, og er nå ikke lenger eier i selskapet, sier Pedersen.

Nordic Mining skal utvinne titanmineralet rutil fra Engebøfjellet, som ligger på nordsiden av Førdefjorden i Naustdal i Sunnfjord kommune i Vestland.

Restmassene fra rutilproduksjonen skal deponeres på vel 300 meters dyp i Førdefjorden, noe som har utløst kraftige protester fra miljøbevegelsen.

Rutil benyttes hovedsakelig til produksjon av miljøvennlig pigment eller som råstoff til titanmetall. Forskningsstiftelsen Sintef har tidligere anslått at prosjektet kan gi 170 arbeidsplasser direkte knyttet til produksjonen, som er anslått til å pågå i 50 år.