F.v: Halvor Dahl (Nordbohus),  Jens Even Storhov (PwC), Sven Ivar Mørch (Acando) , Jan Henning Kleiv (Nordbohus Modum), Snorre Meland (Acando), Kenneth Sørensen og Odd Morten Sveås (begge Acando). Foto: Nordbohus.

Nordbohus og Acando digitaliserer byggeplassen

Nordbohus har nylig signert en avtale med IT-selskapet Acando. – Avtalen er den største vi har signert gjennom tidene, og representerer et stort løft i digitaliseringen av vår kjede, sier Halvor Dahl som er prosjektleder og administrerende direktør i Nordbohus AS.

– Vi ser at byggenæringen har mange ulike behov for digitalisering og forenkling av prosessene. Å få jobbe med en av landets største boligbyggere er en fjær i hatten for oss, og vi går ydmykt og optimistisk til oppgaven, sier Odd Morten Sveås som er leder for Acando i Trondheim i en pressemelding fra Nordbohus.

Digitaliserer hele verdikjeden
Prosjektet har fått navnet Digital Byggeplass, men det er mer enn arbeidsprosesser på selve byggeplassen som digitaliseres. Digital Byggeplass er en fellesbetegnelse på hele løsningen, som omfatter både kvalitetssystem, salgsstøtte, prosjekthotell, og integrasjoner med e-post og flere fagsystemer.

Administrerende direktør i Acando, Sven Ivar Mørch og styreformann i Nordbohus AS, Jan Henning Kleiv.

– Vi valgte Digital Byggeplass som tittel på prosjektet. Det er på byggeplassen mye av datafangst og kundedialog skal forvaltes, og de endelige resultatene skal skapes. Ved å navngi hele prosjektet Digital Byggeplass så ønsker vi å forsterke fokuset på dette, og hele tiden ha bevissthet rundt en fornuftig tilrettelegging og effektiv prosess i hele verdikjeden, sier Halvor Dahl, administrerende direktør i Nordbohus og prosjektleder for Digital Byggeplass.

Effektiv prosess
Acando er leverandøren som skal realisere Digital Byggeplass, og dette løses i tett samarbeid med Nordbohus.

– Våre konsulenter flytter inn til Nordbohus sitt hovedkontor og kommer til å sitte i deres miljø og jobbe. I tillegg skal det gjennomføres flere omfattende workshops med både tømrere, byggeledere og øvrig nøkkelpersonell fra Nordbohusforhandlerne, sier Odd Morten Sveås i Acando.