Nordbohus vant klassen for beste boligprosjekt i kundetilfredshet med Bjørnsrud Skog i Eidsvoll kommune. Illustrasjon: Nordbohus.Nordbohus vant prisen som beste kjede i kundetilfredshet. Kjededirektør Birger Aspaas og kvalitetssjef Anne Irene Enge (til høyre). I midten Heidi Bjørneng fra Prognosesenteret, som delte ut prisen.Daglig leder Jon Petter Andersen (til venstre) i Nordbohus-medlemmet Byggmester Arild Andersen AS med det synlige beviset på at bedriften vant prisen for mest fornøyde kunder i enkeltkundemarkedet. Prognosesenter-sjef Bjørn Birkeland delte ut prisen.Nordbohus Romerike vant prisen for beste boligprosjekt i kundetilfredshet med Bjørnsrud Skog. Prosjektselger Hanne Normann (fra høyre), salgssjef Odd Arild Dahlum og byggeleder Frank Majercsik. Heidi Bjørneng fra Prognosesenteret delte ut prisen.JM Norge, her representert ved markedskommunikasjon Kjell Kvarekvål (i midten) vant igjen prisen for beste aktør i prosjektmarkedet. Her flankert av administrerende direktør Jon Erik Lunøe fra Obos Nye Hjem (til venstre), som tok andreplass og teknisk direktør Svein Mossing i Skanska Bolig som ble nummer tre.

Nordbohus forsynte seg grovt

Norbohus forsynte seg grovt ved å erobre tre av Prognosesenterets fire priser i kundetilfredshet. JM kapret prisen for mest fornøyde kunder innen prosjektmarkedet.

Nordbohus kapret prisen som beste kjede med en score på kundetilfredshet på 73. Her kåres det bare en kandidat og settes følgelig ikke opp noen rankingliste.

KTI Kundetilfredshet Bolig

  • Det er Prognosesenteret som står bak kundetilfredshetsmålingen innen boligbransjen
  • Målingen av kundetilfredshet skjer i to ulike faser. Ved overlevering av bolig og i forbindelse med ettårsbefaring. Målingen fanger da opp hele kundeopplevelsen fra kjøp, via overtagelse til man har bodd i boligen en tid.
  • Målingen er delt i to kategorier der man skiller mellom prosjektmarkedet og enkeltkundemarkedet (EAT).
  • I henhold til internasjonale standarder er KTI et resultat av tre spørsmål. Hvor fornøyd er du med firmaet totalt sett? I hvilken grad har firmaet oppfylt dine forventninger? Hvor nært eller langt fra idealet om det perfekte boligkjøpet har firmaet vært?
  • Lavere score enn 55 karakteriseres som uakseptabelt. Score fra 55 til 65 ligger i grenseland, mens innenfor 65 til 75 karakteriseres som middels. Score fra 75 til 85 er bra og ekstraordinært fra 85 til 100.
  • 24 boligbyggere, hvor de fleste store aktørene inngår, deltar i undersøkelsen som baserer seg på nærmere 2500 kundesvar. Fra neste år deltar også Mesterhus og Systemhus i undersøkelsen.

Til Fredrikstad

I klassen for mest fornøyde kunder i enkeltkundemarkedet gikk prisen også til Nordbohus med kjedemedlemmet og Fredrikstadbedriften Byggmester Arild Andersen AS, med en score på 93. På sølvplass fulgte Eidvollbedriften Jos-bygg, medlem av Norgeshus-kjeden, med en score på 91. Bronse ble det til BoligPartner Alvdal med en score på 90.

Til Eidsvoll

I klassen for landets beste boligprosjekt i kundetilfredshet ble det seier til Nordbohus med Bjørnsrud Skog med en KTI-score på 88. Sølvplassen ble delt mellom Block Watne og prosjektet Borgåsen og JM Norge med Bergan 81. Begge oppnådde en KPI-score på 87.

Gjentok suksessen

Best i klassen i prosjektmarkedet ble JM Norge med en KTI-score på 79. Boligaktøren gjentok dermed seieren fra 2014. På de neste plassene fulgte Obos med en score på 75 og Skanska Bolig med en score på 74.