Signering av avtale mellom Norconsult (t.h.) og Arendal kommune (t.v) knyttet til etablering av ny batterifabrikk i Arendal. Foto: Arendal kommune/Norconsult

Norconsult sikret seg battericellefabrikk-oppdrag

Arendal kommune har tildelt Norconsult oppdraget med utredninger knyttet til etablering av Morrow Batteries AS sin battericellefabrikk i Arendal.

Morrows batterifabrikk skal etablere en battericellefabrikk i Eyde Energipark. Investor Rune Gjelsten og Agder Energi er største eiere og initiativtakere bak den nye batterifabrikken, som skal ha en årlig, total kapasitet på 32 gigawattimer (GWh). Det er anslått at den nye fabrikken vil skape rundt 2.500 arbeidsplasser lokalt, og flere nye arbeidsplasser er forventet å oppstå i regionen som en ringvirkning av etableringen.

Arendal kommune, Arendal Eiendom KF og Arendal havn KF har gjennomført en anbudskonkurranse for å inngå rådgivnings- og prosjekteringskontrakt på fire delprosjekter i forbindelse med tilrettelegging for etablering av batterifabrikken. Norconsult skal sammen med Arendal kommune jobbe for å etablere nødvendig infrastruktur, slik at dette er på plass når Morrow Batteries starter opp sin produksjon i 2024.

– Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid med Norconsult. Sammen skal vi etablere gode rammebetingelser for logistikk, transport og infrastruktur for kjølevann – alle viktige komponenter for den nye fabrikken. I tillegg skal vi tilrettelegge for gode rammebetingelser for utvikling av nye næringsarealer i Arendal. Norconsult leverte et meget solid tilbud i henhold til vår bærekraftstrategi, og fikk høyest uttelling på både oppgaveforståelse og kompetanse, sier prosjektkoordinator Kjetel Vidar Kittelsen i Arendal kommune i en pressemelding.

De fire delprosjektene er tett knyttet sammen, og har mange av de samme behovene for rådgivning og prosjektering.

– Vi skal bruke miljøsertifiseringssystemet CEEQUAL som styringsverktøy for å ivareta kommunens bærekraftsambisjoner i prosjektet. Dette, kombinert med vår faglige spisskompetanse og effektive og fleksible oppdragsorganisasjon, var viktige faktorer som gjorde at vi ble tildelt dette drømmeoppdraget, sier Martin Schreck, som er både tilbuds- og prosjektleder fra Norconsult i prosjektet.