Konserndirektør for hovedkontoret til Norconsult, Bård Hernes.BIM-strateg Gjermund Dahl (fra venstre), Norconsult-konsernsjef Per Kristian Jacobsen og digitaliseringsminister Nikolai Astrup.Digitaliseringsminister Nikolai Astrup fikk blant annet kjøre på en vei som ennå ikke er bygget.Digitaliseringsminister Nikolai Astrup.Konserndirektør Per Kristian Jacobsen i Norconsult.BIM-strateg Gjermund Dahl i Norconsult.Cathrine Marstein Engen i Norconsult.Digitaliseringsminister Nikolai Astrup gjestet Norconsult.

Norconsult om digital bygging: - Vi er i tet

Norconsult jobber kontinuerlig med digitalisering av planleggings- og prosjekteringsarbeidet, og onsdag kunne de ta imot digitaliseringsminister Nikolai Astrup for å vise ham hvor norsk bygg- og anleggsnæring ligger i den digitale løypen.

Norconsult leverte en omsetning på 5,3 milliarder kroner i 2018, og satser på å runde seks milliarder i år. Mye av veksten skjer gjennom nyansettelser og vekst, men sentralt i den store rådgiverbedriftens utviklingsstrategi er også målet om å lede an i det digitale skiftet i bygg- og anleggsnæringen.

Konserndirektør for hovedkontoret til Norconsult, Bård Hernes, mener de allerede har tatt en ledelse når det kommer til digitalisering i bransjen.

– Jeg opplever at vi er i tet, men dette er noe som også står på agendaen til alle rådgivere i hele Norge, sier han til Byggeindustrien.

Hernes forteller at digital kompetanse nå er helt avgjørende for å kunne vinne kontrakter med enkelte bestillere, mens andre igjen ikke ser ut til å etterspørre det i samme grad.

– Det er stort sprik i laget her. Mest imponert har vi vært av Nye Veier, som har vært veldig offensive, sier Hernes.

De store, offentlige bestillerne utgjør, ifølge Norconsult, en av de store driverne for digitaliseringen av den norske bygg- og anleggsbransjen. I Danmark og Sverige har ikke de offentlige bestillerne stilt krav til digital bygging slik man har gjort her til lands, og som en konsekvens ligger Norge langt foran nabolandene.

Av og til er myndighetene det svakeste ledd

Samtidig opplever rådgiverselskapet at det ofte er myndighetene som begrenser digitaliseringstakten.

– Hvis du går ut på en norsk byggeplass i dag, er det stort potensial til å digitalisere mer. Vi som prosjekterer, har kommet veldig langt, men en leverandørkjede er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd. Vi opplever av og til at myndighetene er det svakeste ledd, sa Hernes til digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Spesielt når det kommer til kommunale byggherrer er det stor nivåforskjell når det kommer til digital kompetanse. En del av dagens lovverk gjør det også vanskelig å hente ut digitale gevinster fra ny bruk av data.

– Det vi prøver, er å legge til rette for at vi kan fjerne formelle hindringer, samtidig som at vi ivaretar hensyn som personvern. Lovverket må tilpasses en digital verden, ikke en analog verden, svarte statsråden.

Mer data

Overfor Byggeindustrien presiserer han at en vellykket digitalisering er noe som kommer mennesker til gode. Han er beredt til å jobbe for å imøtegå ønskene fra aktører som Norconsult som opplever at digitaliseringen av og til stopper opp i det offentlige.

– Min jobb er å legge til rette for at både privat og offentlig sektor kan hente ut så mange gevinster som mulig av digitalisering, og det betyr at vi må gjennomgå regelverk og sørge for at det er tilpasset fremtidens løsninger, og vi må åpne for å dele mer data og forvalte dem slik at de kan komme privat og offentlig sektor til gode. Vi har allerede tilgjengeliggjort mye mer data enn før som man kan bygge nye tjenester på. Jeg skal gjøre mitt for at det offentlige henger med på utviklingen, sier Astrup.

Norconsult-konsernsjef Per Kristian Jacobsen tror digitaliseringsministeren kan bidra til å tilrettelegge for en mer digital og effektiv bygg- og anleggsnæring. Selv om det er stort strekk i laget, mener Jacobsen også at norske myndigheter generelt ligger langt fremme.

– Jeg tror det er viktig at vi har én minister som har ansvaret på tvers. Problemet med det offentlige kan ofte være at det blir veldig oppstykket, og det å ha noen som har det samlede ansvaret er et godt grep. Det er først når hele verdikjeden digitaliseres at vi får de store effektene, sier han.

Effektene av digitaliseringen er ennå ikke veldig synlige i bygg og anlegg, men Jacobsen forventer å se tydeligere resultater etter hvert som lengre tid har gått og mer data kommer på bordet.

– Vi er overbevist om at vi vil se den største effekten i drift- og vedlikeholdsfasen, så det er vanskelig å se gevinstene ennå. Vi er helt avhengige av at dette skaper kundeverdi, men juryen er ennå ute, sier han.