Konsernsjef i AF Gruppen Morten Grongstad (fra venstre) og konsernsjef i Norconsult Per Kristian Jacobsen møtte samferdselsminister Jon Georg Dale til debatt om fremtidens veier. Foto: AF Gruppen

Slik vil AF og Norconsult bygge verdens beste vei

Kan vi bygge verdens beste vei? spurte AF Gruppen og Norconsult da de inviterte til debatt i Arendal. – Det er ikke et mål i seg selv. Det viktigste er at den er god nok, parerte samferdselsministeren.

AF Gruppen skriver selv om debatten i en pressemelding onsdag.

– Vårt store prosjekt er å bygge veiene vi trenger, de som knytter landet tettere sammen. Vi må bygge større bo- og arbeidsmarkedsregioner på den ene siden, og korte reiseavstanden for næringslivet på den andre, sa samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) da han startet debatten.

Han avviste at målet var å bli verdensmester i veibygging.

– Jeg sier ikke at vi ikke skal etterstrebe maksimal kvalitet i alle prosjekt. Men jeg vil ikke drive et kappløp som ender med at alle aktører finner på dyre løsninger som vi egentlig ikke trenger. Hvis vi derimot driver innovasjon, som både gir tryggere veier for mindre penger, og samtidig får ned klimaavtrykket, er jeg positiv til det, fortsatte Dale.

Ambisiøs NTP

Samferdselsministeren hevder at Nasjonal Transportplan (NTP) er tidenes mest ambisiøse. Nå arbeides det med neste plan, som presenteres i 2021.

– Den kommer ikke til å være mindre ambisiøs, men jeg ønsker ikke å bli målt på hvor mye penger jeg bruker. Vi skal se hvor mye vi kan få for hver krone. Kan vi lage prosjekter rimeligere enn det som var planlagt, får vi mer penger å bruke til andre prosjekter, sa han.

Konserndirektør Janicke P. Garmann i Norconsult mener hele bygg- og anleggsbransjen må endre måten de jobber på for å redusere klimagassutslippene forbundet med infrastrukturbygging.

– Vi er en del av en næring som står bak store utslipp. Når det gjennom NTP settes mål om investeringer for 1.000 milliarder, betyr det enorme utslipp. Derfor bør vi endre måten vi tenker på, sa hun.

Hun ønsker å bruke en kunnskapsbasert metode der de mest kostnadseffektive tiltakene blir prioritert først. Det er, ifølge Garmann relativt enkelt å spare 20-30 prosent klimagassutslipp uten at investeringskostnadene økes.

– I noen tilfeller reduseres kostnadene også. Skal utslippet reduseres med 40 prosent, vil kostnadene øke noe i dag, men lønne seg på sikt, mener hun.

Kortere reisetid

Erling Røed Larsen, forskingssjef ved Housing Lab-Oslo Met og Professor II, BI mener samfunnet er tjent med at vi bruker minst mulig tid i bil og annen transport.

– I Norge har vi fire milliarder arbeidstimer. Dette er lommeboka vår, og disse timene gir oss all velferd. Derfor må vi ha optimale veier. Kø er sløsing med samfunnets dyreste ressurs, slo han fast.

Professoren kom med en klar oppfordring til norske entreprenører om å få veien raskere ferdig, ved å la utbyggingen skje også om natta og i helgene.

Å gjøre de riktige vurderingene tidlig i prosessen ble også trukket frem.

– Samfunnsøkonomer må vurdere samfunnsnytten allerede i planfasen. Etter det kan vi se på kostnadsreduksjon. Vi kan bli enda bedre på å få leverandørene inn tidlig i prosessen, slik at vi kan få nye og gode løsninger inn i prosjektet, sa administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

Hun får støtte fra konsernsjef i AF Gruppen Morten Grongstad.

– Overlat til industrien i samarbeid å finne de gode løsningene, og sett kraft i rammevilkår. Da får vi et godt samspill, sa han.

Best i verden

Grongstad sier seg enig med samferdselsministeren om at dette ikke skal være et verdensmesterskap i veibygging.

– Men vi kommer til å bli best i verden. Og da kommer vi til å bygge kostnadseffektivt, alt blir bygget innen avtalt tid, det blir bærekraftig og trafikksikkert. Man behøver ikke å overforbruke for å bli verdensmester, slår han fast.

Konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult understrekte også nødvendigheten av å komme tidlig inn i prosjektene. Jo før jo bedre, mener han.

– Det snakkes mye om krav til bransjen, og det synes vi er spennende. Samspillet mellom kompetente folk og krevende kunder gir gode resultater, sier Jacobsen.

– Ingenting er mer frustrerende å komme sent inn i et prosjekt. Når støpen er størknet, er det for sent. Det har skjedd mye riktig de siste årene, og det heier vi fram, sier han.