Konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult er godt fornøyd med kvartalsresultatet. Foto: Einar Aslaksen

Sterk vekst for Norconsult

Norconsult omsatte i første kvartal 2019 for 1,621 milliarder kroner, noe som utgjør en økning på cirka 28 prosent sammenliknet med samme periode i 2018. Driftsresultatet ble på 126,7 millioner kroner – mot 90,4 i første kvartal 2018. 

Veksten omfatter virksomhetene i både Norge, Sverige og Danmark.

Resultatet er basert på både organisk vekst og oppkjøp. Dette gjelder også når man hensyntar årets påskeavvikling, som i fjor fant sted i første kvartal. Underliggende organisk vekst er 11 prosent for kvartalet.

– Vi er spesielt godt fornøyd med at vi klarer å fortsette den sterke veksten – både organisk og gjennom oppkjøp. Norconsult leverte i første kvartal lønnsom vekst i Norge, Sverige og Danmark, i tråd med selskapets strategi om utvidet nordisk fotavtrykk. Det er en viktig suksessfaktor at vi klarer å kombinere god prosjektgjennomføring med økt aktivitet og vekst i et marked med sterk konkurranse, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult i en pressemelding.

Blant forretningsområdene er det Hovedkontor som har den største omsetningsveksten. Forretningsområdet Norden viser sterk vekst og resultatforbedring i nær alle områder. I forretningsområdet Regioner Norge ser man også en betydelig omsetningsøkning, spesielt i regionene Midt og Vest. 

- Det er god vekst innen alle markedsområder, heter det i meldingen.

I løpet av det første kvartalet kjøpte de Kjeller Vindteknikk AS, Geovest AS, Heyerdahl Arkitekter AS, Ildne AS samt Johnels & Moberg Arkitekter AB i Sverige. 

- Oppkjøpene bidrar til å befeste selskapets posisjon som en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i det nordiske markedet, og åpner for at selskapet kan løse flere og stadig mer komplekse samfunnsoppgaver, skriver Norconsult.

Norconsult har fortsatt et høyt aktivitetsnivå, og første kvartal 2019 var intet unntak. I Norge vant Norconsult blant annet oppdraget med prosjektering av et nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet. Selskapet er også en del av teamet som skal prosjektere det nye universitetssykehuset i Narvik (UNN). Innen samferdsel har Norconsult i perioden vunnet tre hensettingsoppdrag for tog, mens i markedsområdet bygg og eiendom har selskapet blant annet vunnet prosjekteringsoppdrag for St. Olav videregående skole og Fjellhamar skole.

Av viktige, pågående oppdrag i Norge er Norconsult sentral i prosjekteringsarbeidet av E39 Kristiansand vest – Mandal øst og E39 Rogfast. Bybanen i Bergen, ny lufthavn Bodø, ny produksjonslinje for Hydro på Husnes og prosjektering av CO2-fangstanlegg for Norcem er andre viktige prosjekteringsoppdrag for Norconsult. Norconsult er også sentral i prosjekteringsarbeidet av Nedre Otta Kraftverk, som er Norges største pågående vannkraftutbygging. I Narvik er selskapet i gang med prosjektering av en 105 meter lang kai for cruiseanløp.

I Sverige har Norconsult AB vunnet et oppdrag hvor man på kort sikt skal øke kapasiteten for Uppsalas vattenverk og foreta en lokaliseringsutredning for Uppsalas tredje vannverk.

I tillegg har Norconsult AB vunnet oppdraget med å lage en forstudie vedrørende nybygg av tre nye kaplan-aggregater for Skelleftekraft.

I Danmark er Norconsult en del av teamet som har vunnet rammeavtale med «Den almene Boligorganisation» KAB (Københavns Almindelige Boligselskab) for renovering og nybygg. Norconsult har fra før en tilsvarende avtale med København kommune.

Det begynte rundt 800 nye medarbeidere i Norconsult i løpet av fjoråret, og ved inngangen til 2019 hadde selskapet cirka 3.800 medarbeidere.