Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland og prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier. Foto: Jørn Hindklev

Nå starter fulldigitaliseringen i Nye Veier

Nye Veier vil utnytte 3D gjennom hele prosjektets livsløp. Hele 200 deltakere fra alle kanter av byggenæringen møtte opp da Nye Veier kickstartet digitaliseringen for fullt på et ideseminar på Hamar tirsdag.

̶  I dag starter vi digitaliseringen for fullt i Nye Veier. Vi har snakket om det lenge innen vegbygging, i dag starter vi med å gjøre det. Det er gjennomføring det handler om, uttaler administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

Nye Veier har fått oppgaven med å bygge veger raskere, smartere og rimeligere i alle faser sammenliknet med hva vi tidligere har sett i norsk vegbygging. Dahl Hovland er klokkeklar på at digitaliseringen er et avgjørende verktøy for å nå disse målene.

Intelligente modeller

̶  Digitalisering gjennom heleverdikjeden og intelligente modeller gir oss mulighet til samtidig planlegging og prosjektering, digital kvalitetssikring og materialsporing i byggefasen og viktig informasjon blir samlet på ett sted for drift og vedlikeholdsfasen. Ved å legge mer intelligens inn i modellene vil vi øke muligheten for godt samarbeide mot felles mål for trafikksikre veier, sier hun.

Idedugnaden for hvordan Nye Veier kan utnytte 3D-modeller smartere, samlet hele 200 deltakere. Foto: Jørn Hindklev

Det er tydeligvis et budskap byggenæringen også deler. Hele 200 personer fra over 80 bedrifter hadde møtt opp på idedugnaden på Hamar for å høre om Nye Veiers ambisjoner for 3D-prosesser.

Krever nasjonalt løft

̶  Vi er nå klare for utbygging. Da er industrialisering og digitalisering viktig. Entreprenørene får et ansvar for å drifte vegprosjektene i 20 år. Da er gode informasjonsmodeller avgjørende. Det er viktig at vi lykkes med det nasjonale løftet, slik at vi får gode beskrivelser fra A til Å i prosjektene, sier hun.

Prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen, Øyvind Moshagen, sier at svært få har klart å gjennomføre heldigital bygging.

̶ ̶  Mange har prøvd og mange har gitt opp, men jeg er en av de som ikke har gitt opp, eller tenkt til å gi opp. Vårt signal til byggenæringen er at det ikke er et alternativ å gjennomføre på den gamle måten. Vi ønsker helst ingen 2D-tegninger, men en helhetlig modell og Nye Veier krever innsyn i modellene fra entreprenør og rådgiver, det skal ikke være noen direkte modelleveranser til oss, sier han.

Moshagen sier Nye Veier er så tydelige med henhold til tegninger fordi selskapet ønsker endrede arbeidsprosesser hos leverandørene.

̶  Dette hilser rådgiverne og entreprenørene velkommen i form av krav. Det har vi fått tydelig bekreftelser på i dag, sier han.

Digitaliseringsgevinst gir rimelige veger?

Nye Veier forventer at «digitaliseringsgevinsten» vil bli tatt ut gjennom enten rimeligere prosjekter eller prosjekter med høyere kvalitet.

̶  For E18 Tvedestrand-Arendal er vi ikke gjennomdigitalisert, så dette blir retningen for prosjektene vi jobber kontraktsmessig med nå. Vi vil få kontraktskravene på plass og samhandle med entreprenørene. Det avgjørende er at vi får en god digital flyt gjennom hele verdikjeden og at det tilføres intelligens i modellen, slik at når vegprosjektet er ferdig er 3D-modellen «as is» og er en kvalitetsdokumentasjon som vil bli brukt i drifts- og vedlikeholdsfasen. Det vil bety en stor effektiviseringsgevinst og et kvantesprang i norsk vegbygging, sier Dahl Hovland.

Finnes teknologi som ikke har vært etterspurt

Prosjektsjef Moshagen kommer fra stillingen som prosjektsjef i Statens vegvesen og var blant annet med på den rykende ferske vegutbyggingen E6 Frya-Sjoa.

̶  Hvor ser du skoen trykker i praksis for slike høye ambisjoner?

̶  Det er en kulturendring å bruke modeller og nettbrett, men min erfaring er at både byggherren og entreprenørene høster store effekter av å ta steget fullt ut. Åpne standarder fremover er en forutsetning, og det er gledelig å høre om at det er stort trykk på dette internasjonalt nå innen IFC. Vi vil få utenlandske entreprenører inn i våre prosjekter. Selvsagt må også bransjen gjennom en modning når det gjelder prosess, kultur og opplæring, sier han.

Han mener Nye Veier på idedugnaden har fått bekreftet at det finnes mye teknologi hos leverandørene, som tidligere ikke har vært etterspurt fra byggherrene.

̶  Nå blir det vår rolle å sy dette sammen i funksjonelle og gode krav samt bidra til premiering av de gode løsningene, sier prosjektdirektøren.

Tror på reindustrialisering

Dahl Hovland håper idedugnaden vil bidra til drahjelp fra byggenæringen.

̶  Vi ønsker å få med oss leverandørleddet slik at vi kan utnytte teknologien som er tilgjengelig på en god og intelligent måte til det beste for samfunnet og skattebetaleren. Jeg tror vi vil oppleve en reindustrialisering av bransjen basert på dette arbeidet, fastslår Dahl Hovland.

Bransjen er klar

Tone R. Kristiansen, Rambøll. Foto: Jørn Hindklev

Det er ingen tvil om at byggenæringen står klar til å respondere på Nye Veiers digitale tanker.

̶  Vi ønsker ikke tegninger, så dette er en retning vi ønsker velkommen. Vi er der, men det kreves noen omstillinger og modning, og ikke minst respekt for modningen. Vi trenger en ny måte å jobbe på, sier BIM-koordinator Tone R. Kristiansen i Rambøll.

Stikningssjef Harald Juvland i AF Gruppen sier at entreprenøren deler de høye ambisjonene.

Harald Juvland, AF Gruppen. Foto: Jørn Hindklev

̶  Vi bygger nå ny kraftstasjon i Vamma i Østfold og dette er et pilotprosjekt for AF Gruppen som er et helt tegningsløst prosjekt og viser at dette er fullt mulig. Vi er klare for å møte de digitale kravene fra Nye Veier, sier han.