Portalen - Marøya Handelspark. Illustrasjon: NorboligPortalen - Marøya Handelspark. Illustrasjon: Norbolig

Norbolig vil bygge ut for én milliard på Marøya

Norbolig planlegger bygging av en stor handelspark på Marøya i nye Nærøysund kommune.

Når Vikna og Nærøy kommune i Trøndelag slås sammen 1. januar 2020, vil nye Nærøysund kommune bli Norges største fiskeoppdrettskommune. Norbolig planlegger nå utbygging av et 250 mål stort område på Marøya, en øy som ligger mellom Rørvik og Kolvereid, de to største tettstedene i den nye kommunen.

Ferdig utbygget regner Norbolig med at den nye handelsparken og boligområdet får en prislapp på rundt én milliard kroner.

– I handelsparken åpner vi for at bedrifter kan gjøre alt fra å kjøpe tomt til nøkkelferdige bygg av oss. Vi er heller ikke fremmed for å bygge og leie ut om det er aktører som heller ønsker det. Vi legger til rette for plasskrevende detaljhandel og det blir en næringspark hvor vi vil se et vidt spekter av aktører, sier salgssjef Jørgen G. Mathisen i Norbolig til Byggeindustrien.

Norbolig har sendt inn reguleringsplan for området, og de regner, ifølge Mathisen, med å få eiendommen ferdig regulert rundt juletider eller tidlig på nyåret.

– Regionen vår har stor handelslekkasje. Mye av verdiene som skapes her, brukes i andre distrikt, sier Mathisen.

– I næringsparken setter vi av en egen del som er dedikert til bygg. Her skal vi ha inn byggvarehandel, elektriker, rørlegger, arkitekt, ingeniør, maler mm. Med andre ord, alt som er relatert til bygg på ett sted. Norbolig har også planer selv om å flytte kontorene sine til Marøya, fortsetter han.

Mathisen forteller at Norbolig nå er i dialog med flere aktører som er interessert i å etablere seg i Portalen - Marøya Handelspark. Nordvikgruppen har utrykt at de etablerer seg i 2021, og de har har sikret seg en tomt i handelsparken langs fylkesvei 770. Da kommer også en Toyota forhandler til handelsparken.

– I dag kan vi bekrefte at vi har inngått avtale med Uno-X, så nå har vi fått på plass en drivstoffleverandør i Portalen, sier Mathisen.

Han forteller at det er venteliste på eneboligene som skal bygges i første rekke på området.