Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

NKF: - Hvert tiende skolebygg har dårlig tilgjengelighet for funksjonshemmede

En fersk analyse som Norsk Kommunalteknisk forening (NKF) har gjort av Tilstandsbarometeret for kommunale bygg, viser at hvert tiende skolebygg har alvorlige feil på universell utforming knyttet til adkomst til skolen og skolebygget.

Det skriver NKF i en pressemelding torsdag.

– Dette er feil som knytter seg til gangadkomst til bygget, tilgang til HC-parkering og universelt utformet oppholds- og lekeareal. Kommunestyrene må ta dette på alvor og prioritere universell utforming av skoler i tråd med regelverket, sier Rune Aale-Hansen administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening.

NKF har utført en analyse av Tilstandsbarometeret for kommunale bygg, og analysen avdekker blant annet at hvert tiende skolebygg i Norge har alvorlig feil på universell utforming knyttet til adkomst til skole og skolebygg. Ytterligere 20 prosent av har mangler, skriver NKF i pressemeldingen.

– Alle barn har rett til utdanning. Da må de kunne komme seg på skolen. De feilene og manglene vi har avdekket, knytter seg til adkomst til skolebygget, til uteareal og lekeplass, samt det må være tilgang til parkering. Jeg tror nok vi skal regne med at alle barn kommer seg inn i klasserommene, men når det er forhold som hemmer adkomsten er hverdagen utfordrende for barn med funksjonshemming, sier Aale-Hansen.

– Det er kommunestyrene som er skoleeiere som plikter å sørge for å etterleve regelverk knyttet til universell utforming. NKF mener at dette er noe kommunestyrene må sette på dagsorden, ikke minst når kommunestyrebudsjetter for neste år vedtas nå i desember. Vi kan ikke forvente at alle feil og mangler blir rettet umiddelbart, men planleggingen og budsjettmidler må på plass. Analysen vår avdekker at denne situasjonen dessverre har vært stabil over flere år. Barna fortjener bedre, avslutter NKF-sjefen i pressemeldingen.