Foto: Scanstockphoto

Foto: Scanstockphoto

NIRAS bistår Bane Nor med å utarbeide klimaregnskap

Når Bane Nor i de kommende årene skal videreutvikle sitt klimaregnskap, skjer det i samarbeid med miljø- og bærekraftavdelingen i rådgivningsfirmaet NIRAS.

– For at klima skal inngå i beslutningsunderlaget, må vi forsikre oss om, at vi har med alle utslipp som er vesentlige og som vi kan påvirke. Vi må også sikre smidig datainnhenting framover. Ingen enkel oppgave i en så stor virksomhet som Bane Nor. Vi er glade for å ha med NIRAS på dette utviklingsløpet, sier Siri Martiradonna, fagområdeansvarlig klima og miljø i Bane Nor i meldingen.

– Vi er utrolig stolte av å bli valgt ut til å bistå Bane Nor med et mer komplett klimaregnskap (Scope 1-3) og være en medspiller på veien til å redusere utslippene på konsernnivå. Bane Nor er en stor og kompleks organisasjon med en rekke divisjoner og en mengde prosjekter, og det er slike komplekse oppgaver vi brenner for å løse, sier prosjektleder for NIRAS, Ragnhild Stamer Ekerholt.

– Bane NOR er en av NIRAS’ største og viktigste kunder i Norge og det er gøy å se at vårt skandinaviske set-up, med bruk av kompetanse og fagekspertise på tvers av landegrensene, nå også lykkes på miljø- og klimasiden, sier Eivind Bøe, direktør for marked og utvikling.

Oppgaven med klimaregnskapet er todelt, der første del går på å utvikle prosess og modell frem mot nyttår 2022. Andre del av prosjektet blir å utarbeide klimaregnskapet for 2022, dette arbeidet gjøres våren 2023. Oppdraget har i tillegg opsjoner for utarbeidelse av klimaregnskapet for 2023 og 2024.