Ole Erik Almlid i NHO. Foto: Sindre Sverdrup Strand

NHO-sjefen advarte mot gule vester og Brexit

NHO-sjef Ole Erik Almlid er bekymret for økt proteksjonisme, Brexit og gule vester-demostrasjoner, og mener samarbeid og tillit etter norsk modell bør bli en eksportvare.

- Når vi spør våre medlemsbedrifter om hvordan samarbeidet er mellom de tillitsvalgte og ledelsen, sier 9 av 10 at det er meget godt. Samarbeid er nøkkelen for at arbeidslivet skal klare å omstille seg, og i et samarbeid er tillit faktor nummer en, sa Ole Erik Almlid fra scenen på Byggedagene i Oslo. 

- Tillit satt på prøve

Samtidig mener han det er tegn i tiden som bekymrer og at den tilliten han etterlyser er satt på prøve.

- Proteksjonismen vinner fram i mange land, det er store konflikter rundt oss og vi ser folk ta til gatene med gule vester. Vi har fått Brexit og vi har endt opp med presidenter som kanskje ikke ville blitt valgt for noen år siden. Dette er tegn på at vi må stå opp for det samfunnet vi har, sa Almlid og pekte på næringslivet har et stort ansvar overfor de unge.

- Når de unge får spørsmål om hvilke bekymringer de har for fremtiden, så er det tre ting som skiller seg ut: Det ene er klimautfordringene, det andre er at de ikke skal få jobb og det tredje er at de ikke skal få god nok kompetanse til å utføre fremtidens arbeidsoppgaver. Digitalisering gir oss muligheter, men det utfordrer oss også på kompetanse, sa Almlid.

Han var også tydelig på hva som vil være hovedoppgaven til NHOs bedrifter i årene fremover: Å skape nok jobber til de unge.

- Hovedfokuset vårt er å skape en millon jobber innen 2060 for å opprettholde det samfunnet vi har i dag. To av tre nye jobber må komme i privat sektor, la han til.

LO frykter ikke ny teknologi vil stjele jobber

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Hans-Christian Gabrielsen i LO. Foto: Sindre Sverdrup Strand

LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen pekte i sitt innlegg på at historiske erfaringer fra både tekstilnæringen og landbruket, har vist ny teknologi åpner for nye muligheter og velstandsvekst.

- Hvorfor klarer vi det? Jo, fordi vi har sterke fagorganisasjoner som gjør at folk stoler på at de endringene som skjer i framtida, også vil komme dem til gode. Det demper frykten for endringer og ny teknologi, fortsatte Gabrielsen.

- Vi har er en teknologientusiasme i Norge som ikke er naiv, men som bygger på erfaring. Vi har sett fra for eksempel landbruket og tekstilnæringen at teknologi ikke fører til masseoppsigelser, men at det effektiviserer og frigir kapasitet til nye abreidsplasser og næringer – som for eksempel da bøndene fikk traktor i landbruket, la han til.

- Mer kake å fordele

LO-sjefen mener nøkkelen fremover blir å fordele de godene som ny teknologi gir, rettferdig.

- Vi skal ta i bruk ny teknologi, fordi da klarer vi å bake en større kake. Da blir det mer kake å fordele, og så er det vår oppgave å sørge for at forskjellene mellom topp og bunn ikke blir større. I mindre smarte arbeidsliv oppstår det konflikter, det har vi sett eksempler på både med og uten gule vester, sa Gabrielsen.

Utfordringer

Men han la ikke skjul på at det er nok av utfodringer å ta tak i for å hindre at forskjellene øker.

- Norsk arbeidsliv har dessverre fått utvikle seg på en måte som gjør at vi har 10 prosent som står utenfor det organiserte arbeidslivet, folk som har midlertidige jobber, dårlige jobber og som ikke har fått ta del i den samme velstandsveksten som vi andre har fått. Denne 10-prosenten har hatt 1.000 kroner i økt reallønnsvekst de siste årene. Sammenligner du med den øverste er 10-prosenten, så har denne gruppa hatt en økning på 100.000 kroner. Vi må sikre at alle klarer å ta del i veksten, sa Gabrielsen.