Direktør Jorulf Brøvig Silde i Drift og Service i NHO Service og Handel. Foto: NHO

NHO: - Krisen er ikke over i drift- og servicebransjene

En tredjedel av bedriftene i drift- og servicebransjene har til nå sagt opp ansatte og nesten halvparten sier de har planer om oppsigelser i tiden som kommer, viser nye tall fra NHO Service og Handel.

En ny medlemsundersøkelse viser også at på tross av forlengelse av permitteringsordningen planlegger en tredjedel å si opp mer enn ti prosent av sine ansatte.

NHO Drift og Service består av bredt spekter av bedrifter innen renhold, servering, kantine og matomsorg, skadesanering, bygningsdrift og eiendomsservice, skadedyrbekjempelse og øvrige bransjer. Totalt er det 2509 medlemsbedrifter, med 20 067 årsverk og 22,3 milliarder kroner i omsetning i 2019.

Undersøkelsen viser at renholdsbransjen har blitt viktigere på grunn av samfunnets behov for å kontrollere pandemien med forsterket smittevern. I samarbeid med kundene har en rekke renholdsbedrifter utført oppdrag som ellers ville blitt fordelt over lenger tid, som grovrent og gulvvedlikehold, møbelrens eller fasadevask.

Drift- og servicebedriftene utfører sitt arbeid hos andre og er avhengig av at kunden kommer tilbake til sin ordinære virksomhet.

- Dialogen med kunden er alfa og omega i situasjoner som vi nå står oppe i. I mange tilfeller kan en sammen finne løsninger som letter situasjonen for kunden og som holder hjulene i gang hos våre medlemsbedrifter, sier direktør Jorulf Brøvig Silde i Drift og Service i NHO Service og Handel i en pressemelding.

- Vi arbeider hardt for at de bransjene som fortsatt er helt ute av spill må få hjelp til å overleve til situasjonen er mer normal, gjennom fortsatte kompensasjonsordninger og andre tiltak, legger han til.

I tillegg forteller han at kantinebransjen er hardt rammet.