– NHO er spesielt glad for at forslaget vårt om at det må opprettes et CO2-fond for næringslivet er tatt til følge, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NHO: Budsjettet skaper arbeidsplasser

Budsjettet for 2017 vil både kutte i klimautslippene og skape nye arbeidsplasser, fastslår NHO-direktør Kristin Skogen Lund tilfreds.

– Ved første øyekast ser det ut som et budsjett som gir kutt i klimautslippene og samtidig sikrer og skaper arbeidsplasser og verdier, sier Skogen Lund.

Hun sier det er gledelig at de fire partiene kom til enighet om statsbudsjettet for 2017, og hun understreker at forutsigbarhet og tiltak som sikrer konkurransekraften til norsk næringsliv, er helt avgjørende og godt ivaretatt.

– NHO er spesielt glad for at forslaget vårt om at det må opprettes et CO2-fond for næringslivet er tatt til følge. Et slikt fond er et av de beste klimatiltakene Norge kan innføre. Nå ser vi fram til å se nærmere på innretningen og finansieringen av et slikt fond, sier NHO-direktøren.

Skogen Lund er også fornøyd med at lærlingetilskuddet økes, at det settes av midler til nye sentre mot arbeidslivskriminalitet, og at kravet til effektivisering av offentlig sektor økes ytterligere.