NHO-president Tore Ulstein mener en ferjefri E39 er en nødvendig fremtidsinvestering. Foto: NHO

NHO-årskonferanse: - Ferjefri E39 får store effekter for bedriftene

– Ferjefri E39 er en nødvendig fremtidsinvestering, sier NHO-president Tore Ulstein.

Samferdsel er ett av hovedtemaene under NHOs årskonferanse som starter i Oslo torsdag.

I forkant av konferansen har NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund sagt at det må investeres totalt 1100 milliarder kroner i vei, kollektivsatsinger og jernbane frem til 2040.

I forbindelse med årskonferansen har også NHO lagt fram  beregninger de tidligere har gjort over de økonomiske konsekvensene av syv store bro- og tunnelprosjekter langs kysten mellom Kristiansand og Trondheim.

Beregningene er gjort av Handelshøyskolen BI på oppdrag fra NHO.

Raskere nedbetaling

– Endelig får vi på bordet nye perspektiver som for eksempel viser at en forbindelse mellom Haugesund og Stavanger kan nedbetales på under to år. Det vil gi regionen et stort økonomisk løft, sier NHO-president Tore Ulstein til NHOs nettsider.

Ulstein mener de nye tallene bør få politikerne til å sette en ferjefri forbindelse på Vestlandet øverst på prioriteringslisten.

– Nå er det snart på plass fire felts vei fra Larvik, Sverige og Hamar til Oslo – og det kommer intercitytog i de samme områdene. Da bør det neste store samferdselsløftet være å bygge fjordforbindelsene på Vestlandet, som vil få enkeltregionene til å blomstre. Vestlandet trenger et slikt løft og jeg er overbevist om at det er en helt nødvendig fremtidsinvestering, sier Ulstein.

Effekter av veiutbygging av E39*

Rogfast

Prosjekt: Tunnel under Boknafjorden, som skal binde sammen Stavanger og Haugesund.

Byggestart 2016

Kostnad 13,8 mrd. kr.

Vil utløse årlig næringsaktivitet for 8,6 mrd. kr.:

Nedbetalt etter 1,6 år

Hordfast

Prosjekt: Bro mellom Stord og Os som gjør at Bergen og Stavanger knyttes sammen.

Anslått byggestart 2018

Kostnadsanslag 9-13 mrd. kr.

Vil utløse årlig næringsaktivitet for 3,5 mrd. kr.:

Nedbetalt etter 3,1 år.

Sognefjorden

Prosjekt: Bro mellom Høyanger og Gulen.

Anslått byggestart 2026

Kostnadsanslag: Minimum 17 mrd. kr.

Vil utløse årlig næringsaktivitet for 342 mill. kr:

Nedbetalt etter 50 år

Nordfjorden

Prosjekt: Tunnel under Utvikfjellet og hengebro over Nordfjorden mellom Svarstad i Stryn, før den vert kopla på Kvivsvegen på nordsida.

Anslått byggestart: 2029

Kostnadsanslag: 3-6 mrd. kr.

Vil utløse årlig næringsaktivitet for 187 mill. kr.:

Nedbetalt etter 24 år

Hafast

Prosjekt: Flytende broer og kanskje flytende tunnel, mellom Ålesund og Hareid-landet, skal bygge sammen Søndre Sunnmøre og Ålesund.

Anslått byggestart: 2022

Kostnadsanslag: Min 7,9 mrd. kr.

Vil utløse årlig næringsaktivitet for 2,93 mrd. kr.

Nedbetalt etter 2,7 år

Moldefjorden

Prosjekt: Tunnel under øya Tautra til Otrøya og hengebro over Julsundet. Vil binde sammen Sunnmøre og Romsdal.

Anslått byggestart: 2018

Kostnadsanslag: 11-16 mrd. kr.

Vil utløse årlig næringsaktivitet for 1,2 mrd. kr.

Nedbetalt etter 11,2 år.

Halsafjorden

Prosjekt: Bro over Halsafjorden øst for Kristiansund i retning Trondheim.

Anslått byggestart: 2029

Kostnadsanslag: 4-10 mrd. kr.

Vil utløse årlig næringsaktivitet for 189 mill. kr.:

Nedbetalt etter 37 år

*Informasjonen er basert på tall fra BI/NHO. Der hvor kostnadsanslagene er mellom to beløp, er det lagt til grunn gjennomsnittet i forbindelse med beregning av tiden det vil ta å betale ned prosjektet basert på effektene for næringsliv/jobber.