– Som eier av Løyning får vi et godt grunnlag for ytterligere vekst og utvikling av profesjonelle forvaltnings- og rådgivningstjenester, sier administrerende direktør i Newsec Basale, Hilmar Auran. Foto: Mats Bakken

– Som eier av Løyning får vi et godt grunnlag for ytterligere vekst og utvikling av profesjonelle forvaltnings- og rådgivningstjenester, sier administrerende direktør i Newsec Basale, Hilmar Auran. Foto: Mats Bakken

Newsec kjøper Rådgivende Ingeniører Løyning

Newsec Basale AS overtar 100 prosent av aksjene i Rådgivende Ingeniører Løyning AS fra og med 1. januar 2023.

– Som eier av Løyning får vi et godt grunnlag for ytterligere vekst og utvikling av profesjonelle forvaltnings- og rådgivningstjenester. Newsec har over 30 års erfaring fra nasjonale og internasjonale forvaltningsoppdrag, og sammen med en stadig mer omfattende rådgivningsvirksomhet er vi godt posisjonert for å håndtere fremtidens kompetanse- og markedsmessige krav fra våre oppdragsgivere. Med en europeisk plattform og bred nasjonal tilstedeværelse representerer Newsec en unik leveranseevne, sier administrerende direktør i Newsec Basale, Hilmar Auran, i en pressemelding.

– Ledelse og ansatte i Løyning vil bidra til å øke rådgivningsmiljøet og bredden i Newsec sine leveranser til eksisterende og nye kunder nasjonalt. Løyning har gjennom de siste årene hatt en kontinuerlig og positiv utvikling av kompetanse, leveranser og kundebase. Et samarbeid med en aktør som Newsec gjør Løyning i stand til å vokse og forsterke helhetlige leveranser og merverdi for våre kunder, sier daglig leder Rune Sliper i Løyning i meldingen.

Rune Sliper Foto: Rådgivende Ingeniører Løyning

Rune Sliper Foto: Rådgivende Ingeniører Løyning

Newsec Basale har 310 ansatte fordelt på åtte kontorer. Selskapet forvalter cirka fire millioner kvadratmeter næringsareal.

Rådgivende Ingeniører Løyning AS har vært familieeid siden etableringen i 1966. Selskapet har de siste årene vært eid og driftet av Erling Løyning sammen med daglig leder Rune Sliper.

Løyning AS har 30 ansatte og hovedkontor i Kristiansand, samt ansatte i Oslo, Vennesla og Flekkefjord. Selskapet har i 2022 en estimert omsetning på 35 millioner kroner.