Nedbemanning ved NorStone – inntil 15 ansatte blir berørt

Norstone har i den siste tiden opplevd større generell markedsnedgang. Dette får konsekvenser for inntil 15 medarbeidere i selskapet fordelt over virksomheten i hele landet.

Administrende direktør, Per Morten Helland hos NorStone informerte de berørte ansatte ved NorStone i slutten av forrige uke og i starten av denne uken, skriver NorStone i en pressemelding.

Permitteringer og nedbemanning rammer hovedkontoret i Stavanger, og spesielt anleggene i Årdal i Rogaland og Grenlandsregionen. Inntil 14,5 stillinger blir berørt.

- Det var en tung beskjed å gi til de ansatte ved NorStone så tett opp mot juletiden. Det er alltid vanskelig å måtte gi en slik beskjed, men dessverre tilsier markedsforholdene at vi ikke har andre muligheter, sier Helland.

- De har tatt den tunge beskjeden med fatning og jeg er virkelig stolt over å være leder for ansatte som tenker på løsninger for hvordan vi skal avvikle denne permitterings- og nedbemanningsprosessen til det beste for bedriften og våre kunder. Det vitner om ansatte som virkelig står på og bryr seg om selskapet vårt, legger han til.

Samtidig understreker han at det fortsatt åpent for salg fra våre pukkverk og terminaler som vanlig, og at kundene ikke skal merke denne omstillingen i særlig grad.

- Vi ber imidlertid våre kunder om forståelse for at våre åpningstider lokalt kan bli endret en periode fremover. Mer informasjon rundt eventuelle endrede åpningstider gis lokalt avslutter Helland.