Illustrasjon: Mellbye Arkitektur Interiør

NCC vant rehabjobb til 230 millioner

NCC signerte onsdag et omfattende rehabiliteringsprosjekt på Majorstuen i Oslo. Kontrakten til en verdi av 230 millioner kroner ble signert med Fram Eiendom onsdag ettermiddag.

Arbeidene starter opp første kvartal 2017 og forventes ferdigstilt første kvartal 2019.

Kontrakten omfatter rehabilitering og ombygging av Valkyriegaten 1-3, Bogstadveien 45, Ole Vigs gate 22 med tilhørende stallbygningen og et gammelt bakeribygg i bakgård. I tillegg omfatter tiltaket rivning av noen mindre bygg i bakgården, samt oppføring av et nybygg i Ole Vigs gate 24. Bakgården skal utgraves og det skal bygges et nybygg som i tillegg til at kjellerne i flere av byggene skal senkes betraktelig.

– Fram Eiendom er en langsiktig og viktig eiendomsutvikler, og vi i NCC gleder oss til samarbeidet. Valkyrien-prosjektet sentralt på Majorstuen blir et viktig utstillingsvindu for NCCs løpende satsning innen rehabilitering, sier Are Strøm, leder for NCC Building i en pressemelding.

Total bygningsmasse ferdig bygg vil være på ca. 13 970 kvm BRA. Av dette vil cirka 6.945 kvm BRA bestå av næringsarealer og cirka 7.025 kvm BRA bestå av boligarealer. Alle bygg kombinerer næring med boliger, med unntak av bakeribygget i bakgården.

– Vi gleder oss veldig til å samarbeide med NCC og mener at dette kan bli et fantastisk eksempel på hvordan vi kan ta vare på de historiske eiendommene og samtidig utvikle et moderne bolig- og handelskonsept. Vi er overbeviste om at NCC gjør en utmerket jobb med sin ekspertise og kompetanse, sier Marianne Tvenge, eiendomsutvikler i Fram Eiendom.

De ferdige byggene vil følge TEK 10-standard og vil nå energiklasse B ved at byggene blant annet tilknyttes fjernvarme. Alle tekniske anlegg i eksisterende bygg, inklusive eksisterende trafo, skiftes ut. Bygningene er på Byantikvarens Gule Liste som innebærer at NCC vil følge en rekke antikvariske krav fastsatt i reguleringsbestemmelsene og rammetillatelsen.