<p>Illustrasjon: Lund+Slaatto</p>Illustrasjon: Lund+SlaattoIllustrasjon: Lund+SlaattoIllustrasjon: Lund+Slaatto

NCC signerer første byggetrinn på milliardprosjekt

NCC satser milliarder på kontorprosjektet Valle i Oslo. Kontrakten på første byggetrinn, verdt 190 millioner kroner, ble inngått rett før årsskiftet mellom utvikler NCC Property Development og utbygger NCC Building.

Valle Wood blir Norges største næringsbygg i massivtre. Arbeidene går fra 1. kvartal 2017 og planlegges ferdigstilt 4. kvartal 2018.

– Dette er en virkelig offensiv satsing, som vi gleder oss stort over å komme i gang med. Vi er meget fornøyd med at vi har fått klarsignal til å starte bygging, sier Manne Aronsson, leder i NCC Property Development i en pressemelding.

Valle Hovin-området har hittil ikke vært aktivisert i større grad, men med NCC som aktiv pådriver skjer det nå store forandringer som vil gjøre dette til en vital del av hovedstaden. Første byggetrinn er på 6700 kvadratmeter og totalt vil hele kontorprosjektet Valle bestå av 60.000 kvadratmeter når alle fem byggetrinn står ferdig.

– Denne signeringen er en viktig del av vår strategi om å komme inn i tidligfase på prosjekter og støtter opp om vår satsing på prosjekter vi gennomfører i samarbeid med NCC Property Development. Vi gleder oss spesielt til å bygge Valle Wood i massivtre, et fremtidsrettet og bærekraftig byggemateriale som vi har stor tro på, sier Are Strøm, leder i NCC Building.

– Valle ligger meget sentralt, med bare få minutters gange til kollektivknutepunktet Helsfyr. Utvikling av områder nær kollektivknutepunkt er svært bærekraftig. Det er fremtiden å kunne ta seg til og fra jobben uten bruk av bil, sier Aronsson.

Ambisiøs miljøprofil
I tillegg til at Valle Wood blir bygget i massivtre skal bygget oppføres som passivhus, rette seg etter strenge miljøkrav under byggingen og sertifiseres BREEAM excellent.

Byggeperioden blir også preget av NCCs eget ”Grønn byggeplass”-konsept. Dette er en intern retningslinje for å sikre en mer miljøvennlig drift i byggeperioden gjennom blant annet fokus på energiforbruk, avfall, transport og redusert kjemikaliebruk. NCCs interne retningslinjer strekker seg lenger enn dagens myndighetskrav.

– Valle Wood får et naturlig nordisk uttrykk som er identitetsskapende for både bygget og området. Vi er ikke på Valle kun for å bygge kontorer, vi tar også et stort eierskap til utviklingen av området. NCC legger vekt på å tilpasse prosjektene for nærområdene og har som ambisjon å bidra til at også disse utvikles for allmenheten. Rundt kontorprosjektet kommer det både boliger, skole, barnehage og Vålerengas nye stadion, forteller Manne Aronsson.

Valle Wood skal fungere som en attraksjon, ikke bare for dem som jobber i området, men også for dem som bor der og de besøkende. Det skal være en opplevelse mer enn bare et bygg man går inn i.

Varmt, grønt og innbydende
Gatedraget mellom byggene vil få en spoiler over første etasje, som blir et utvidet grønt tak, der man kan ha urtehage og andre vekster. Det grønne taket vil være synlig fra gateplan og forsterke miljøfokuset som spesielt betoner viktigheten av varmt og innbydende treverk for å myke opp i omgivelsene med stål og betong.

– Valle Wood skal være nedpå og stilig, samtidig som det gir en eksotisk følelse av tilgang til nordisk natur. Dette er tradisjoner i samspill med nyskaping. Det er viktig for Norge som et land med mye skog å legge til rette for flere bygg i massivtre. Da er det viktig at også produsentene kommer mer på banen, påpeker Aronsson.

I Valle Wood er det tenkt et annerledes kontorkonsept med plass til co-working og gründerbedrifter, samt møterom, konferansefasiliteter og ulike serverings- og servicetilbud. Forventningene om snarlig signering av leietagere er høye. I utviklingsfasen har det vært stor interesse for prosjektet som helhet og Valle Wood spesielt.