Foto: Cato Gustavson / NCCFoto: Cato Gustavson / NCCFoto: Cato Gustavson / NCCFoto: Cato Gustavson / NCCProsjektleder Jan Follestad. Foto: Cato Gustavson / NCC

NCC overleverer næring og bolig i Bærum

Onsdag denne uken overleverer NCC nøklene til Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua i Bærum til byggherre Profier.

Det skriver NCC i en pressemelding tirsdag.

– Både byggherre og beboerne er fornøyde med jobben NCC har gjort her på prosjektet, ifølge tilbakemeldinger vi har fått, uttaler prosjektleder Jan Follestad i NCC.

Prosjektleder Jan Follestad. Foto: Cato Gustavson / NCC

Prosjektet Gamle Ringeriksvei 36 er oppført i tilknytning til Bekkestua Senter, som NCC ferdigstilte våren 2015. Bygget består i dag av 56 leiligheter over ni etasjer, hvor 49 allerede er innflyttet. De to første etasjene består av næringslokaler, og etasjene over består av leiligheter. I tillegg er det bygget et parkeringsanlegg for beboere og kunder med totalt 61 biloppstillingsplasser i kjeller. Samlet areal er omtrent 12.150 kvadratmeter, fordelt på rundt 6.865 kvadratmeter boliger og øvrige 5.285 kvadratmeter til næring og parkering. Bygget oppnådde en sorteringsgrad på avfallssortering på omtrent 95 prosent, skriver NCC.

Prosjektet har en kontraktsum på 197,5 millioner kroner.

Næringsdelen i bygget åpnet allerede i august. Dette gjorde det, ifølge pressemeldingen, utfordrende å holde trykket oppe for å ferdigstille leilighetsdelen i tide.

– Hele organisasjonen har stått på og gjort en god jobb, selv om vi stod ovenfor utfordringer som var vanskelige å løse. Lagånden har vært på topp hele veien, og alle har dratt prosjektet i riktig retning, sier Follestad i meldingen.