Illustrasjon: NSW ArkitekturRektor ved Risenga ungdomsskole Thomas Fredrik Ruud (bak fra venstre), Stein Grimstad og Mette Kringen i Asker kommune, Georg Dehlie i NCC Building Norge, varaordfører Leif Frode Onarheim i Asker kommune (foran fra venstre), leder Are Strøm i NCC Building Norge og Gunnar Ulvestad, avdelingsleder i NCC Building Norge. Foto: Cato Gustavson/NCCIllustrasjon: NSW Arkitektur

NCC og NSW vant skoleprosjekt i Asker

Asker kommune inngikk onsdag kontrakt med NCC Building og NSW Arkitektur om utvikling og bygging av kommunens nye ungdoms- og kulturskole på Risenga.

Det skriver NCC i en pressemelding på sine nettsider.

Se video nederst i artikkelen.

– Vi gleder oss til å få en moderne, fremtidsrettet og fleksibel skole på Risenga. Vi håper og tror at både elever, lærere og kulturaktører blir fornøyde med det nye bygget. Nå ser vi frem til et godt samarbeid med NCC i byggeprosessen, uttaler varaordføreren i Asker kommune, Leif Frode Onarheim i pressemeldingen.

Kontrakten omfatter utvikling og bygging av nytt skolebygg og kulturaktivitetssenter for 540 elever fordelt på 6.700 kvadratmeter over tre etasjer, samt tilhørende utearealer og sykkelparkering. Bygget skal oppføres fossilfritt, skriver NCC.

Byggeprosjektet gjennomføres som en totalentreprise med utvikling og design i tett samarbeid med byggherre, underleverandører og tekniske rådgivere, og har en verdi på 163 millioner kroner før merverdiavgift. Riving av gammel skole skjer etter høstferien 2018, og byggearbeidene er i gang på nyåret 2019 med ferdigstillelse september 2020, heter det i pressemeldingen.

– Prosjektgruppen ser frem til å samarbeide tett med både byggherre, arkitekt og alle de involverte gjennom prosjektets konkretiserings- og byggefase. Dette er et utmerket utviklingsprosjekt hvor både byggherre, brukere, skoleledelse, arkitekt, tekniske underentreprenører og konsulenter sammen med oss i NCC har bidratt i prosessen, og som vi ser frem til å se resultatet av, sier Gunnar Ulvestad, avdelingsleder i NCC Building.

v