NCC bygger strekningen Lauten-Nafstad

NCC Construction AS har inngått en avtale med Statens Vegvesen til 26 millioner kr om bygging av strekningen Lauten-Nafstad på Riksvei 2

Arbeidet, som er en del av Riksvei 2 Kløfta-Nybakk, skal starte 27. juni i år og være ferdig 1. september 2006. NCC vil selv ha 6-10 mann på prosjektet, og har ellers med seg innleide maskiner. Parsellen er på 2,4 km. Totalt skal ca 100.000 kbm masse flyttes og 37.000 kvm forsterkningslag skal legges ut. Det skal også legges 10.000 meter overvanns- og drensledninger samtidig og 300 meter bekk skal lukkes.