NCC bygger for Entra Eiendom

NCC Construction AS har undertegnet en partneringavtale med Entra Eiendom AS om bygging av Skattens Hus i Sandvika i Bærum kommune til en verdi av 99 millioner kroner.

Prosjektet består i dette byggetrinnet av totalt ca.10.400 kvm, hvor 5900 kvm skal benyttes av skatteetaten og 4500 kvm utgjør parkeringshus. Parkeringshuset vil bli planlagt for ytterligere 5500 kvm. Det er inngått leiekontrakter med staten ved Fylkesskattekontoret og med kemnerkontoret i Asker og Bærum. Kontraktsform er partnering. Endelig vedtak om bygging ble foretatt i mai 2005. Planlagt byggestart er 1. juli, med innflytting 1. oktober 2006. Partnering er en samarbeidsform der partene i et prosjekt er helt åpne om alle forhold, og der alle jobber mot prosjektets felles mål.