Administrerende direktør Thor Eek i NBBL.

NBBL lite imponert over regjeringens boligstrategi

Norsk Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) mener det er lite nytt i regjeringens nye strategi for boligmarkedet.

Regjeringen la frem fredag 22. juni «Fornyet strategi for boligmarkedet».

I en pressemelding skriver NBBL at deres førsteinntrykk av strategien er at regjeringen mangler konkrete tiltak for å følge opp flere av målsetningene i sin plattform.

– Strategien burde inneholdt flere tiltak for å videreføre arbeidet med effektiviseringen av plan- og byggesaksprosessene. Det er vanskelig å få øye på de nye tiltakene og initiativene som kan bidra til ytterligere og fortsatt helt nødvendige fremskritt i effektiviseringsarbeidet, mener NBBLs administrerende direktør Thor Eek.

Store deler av det arbeidet som regjeringen skal følge opp, lå allerede i strategien fra 2015.

Nytt er det at regjeringen vil vurdere reguleringer som kan få bukt med boligspekulasjon og det som omtales som hyblifisering av boligsameier.

– Det fremstår som uklart hvordan regjeringen vil regulere dette. NBBL mener reguleringen av hyblifisering og oppsplitting av leiligheter bør gjøres direkte i eierseksjonsloven, sier NBBL-direktøren i pressemeldingen.