Illustrasjonsfoto: Morten Holm / Scanpix

Nav anslår 10.000 flere ledige neste år

Ytterligere 10.000 personer vil melde seg som arbeidssøkere neste år, anslår Nav.

Oljefylket Rogaland og nabofylkene opplever en kraftig vekst i arbeidsledigheten, og det vil bare fortsette å øke de neste to årene, ifølge prognosen Nav presenterte torsdag.

Nav venter at det i snitt vil være 80.000 registrerte ledige i år og 90.000 i 2016 og 2017. Dette tilsvarer en registrert ledighet på 2,9 prosent i år, 3,3 prosent til neste år og 3,2 prosent i 2017. Det er ti år siden sist ledigheten var så høy.

Høy kompetanse

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng ser ikke noen umiddelbar ende på todelingen med økende ledighet i oljerelaterte bransjer.

– Lavere oljeinvesteringer fører til økt ledighet i deler av landet, mens svak krone og lav rente gir økt aktivitet i eksportindustrien. De fleste som nå mister jobben har høy kompetanse og derfor gode muligheter på arbeidsmarkedet. De bør raskt søke seg til andre type jobber eller se etter nye jobber i andre deler av landet, sier hun.

Topp på 95.000

Nav mener at den registrerte ledigheten vil nå en topp på 95.000 personer i løpet av året. Fra 2017 vil arbeidsledigheten gå ned igjen, men ikke mer enn at gjennomsnittet også det året vil ligge på samme nivå som i 2016 – med 90.000 registrerte ledige.

Prognosen er basert på en forventning om at oljeinvesteringene vil fortsette å falle både neste år og året etter, samtidig som en svak kronekurs og lav rente demper effekten av fallet i oljebransjen.

Avstanden øker

Torsdag kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med oppdaterte tall som viser at 127.000 mennesker sto uten jobb i årets tredje kvartal. Det er en ledighet på 4,6 prosent – basert på SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU).

Fredag kommer Nav med sin oppdaterte statistikk for oktober måned.

Mens Nav-statistikken forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidssøkende, sier AKU-tallene noe om hvor mange som anser seg som ledige.

Avstanden mellom den registrerte ledigheten og AKU-tallene har vokst det siste året. Blant annet øker ungdomsledigheten mer i AKU enn hos Nav, noe som kan forklares med at dette er studenter som ønsker deltidsjobb – uten at de dermed melder seg ledige hos Nav av den grunn.