Arbeidsledighet på 6 prosent ved svakere vekst

Arbeidsledigheten kan stige til 6 prosent i løpet av de neste sju årene dersom den internasjonale økonomien utvikler seg svakere enn det som hittil er lagt til grunn, anslår Statistisk sentralbyrå (SSB).

Arbeidsledigheten har økt med 25.000 personer det siste året. I tredje kvartal var 4,6 prosent på jakt etter jobb, meldte SSB onsdag.

Men omslaget er ventet å komme allerede i løpet av andre halvår neste år. Godt hjulpet av lav kronekurs, som gjør at norske eksportbedrifter får bedre betalt for sine produkter, lav rente og ekspansiv pengepolitikk.

60 dollar fatet

Men omslaget forutsetter at verden omkring oss faktisk er interessert i å kjøpe norske varer. I et alternativt scenario peker SSB på hvordan det vil gå med oss dersom veksten i den internasjonale økonomien blir lavere enn det som er lagt til grunn i byråets siste prognose fra september.

Gitt en oljepris på rundt 60 dollar fatet, ledsaget av lav global vekst, lav inflasjon og nær nullrente i eurosonen, vil arbeidsledigheten krabbe jevnt og trutt oppover til 6 prosent i 2022, ifølge rapporten «En dyster økonomisk framtid?» som SSB publiserte torsdag.

Realistisk

Rapporten er utarbeidet av Eika Gruppen på oppdrag fra SSB og med SSBs prognoseverktøy. SSB har definert de endrede forutsetningene.

I rapporten understrekes det at det ikke er noe krisescenario med sjokk, konflikter og resesjon som er lagt til grunn for de alternative beregningene.

Tvert om har det vært et poeng å utarbeide et alternativt framtidsbilde som fremstår som realistisk – selv om det er mer pessimistisk enn hovedtyngden av prognosemakerne, understrekes det.

Årlig økning

Eksporten øker betydelig mindre i den alternative modellen enn det SSB legger til grunn i sin offisielle prognose. Med svekkede impulser fra utlandet blir veksten i vårt bruttonasjonalprodukt liggende rundt 1,5 prosent.

Arbeidsledigheten stiger til 4,8 prosent neste år (mot SSBs prognose på 4,6 prosent). Deretter opplever vi en svak og kortvarig bedring i 2017, før arbeidsledigheten vokser med et kvart prosentpoeng hvert år fram til 2022.

Befolkning og gjeld

Det alternative scenarioet er delvis basert på demografiske argumenter: De fleste rike land, og mange fremvoksende økonomier, har allerede aldrende befolkninger. Og i verdens folkerikeste land, Kina, er yrkesbefolkningen fallende.

I tillegg legges det til grunn at USA, Storbritannia og de såkalte PIGS-landene nå må bremse sin gjeldsoppbygging. Det er ikke umiddelbart gitt å peke på hvilke land som nå står klare til å bevilge seg en ny kredittfinansiert oppgang, som i sin tur kan hjelpe verdensøkonomien.

Tvert om kan det ventes at mange land vil konsolidere finansene. Det kan bidra til at rentene holdes svært lave også fremover, uten at det trenger å gi økte investeringer i en stadig mer nettbasert økonomi, heter det i rapporten.