Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret. Arkivfoto.

- Det er ingen dommedag

På Vestlandske Bygg- og Anleggsdag tok Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret et nytt oppgjør med sjefsøkonomene i mange banker som nærmest daglig varsler dommedag.


Ifølge Øye er disse varslene sterkt overdrevne. Det blir ingen dommedag, men det kan bli tøffere tider, mener han.

-Stavanger blir ikke rammet slik bilbyen Detroit i USA er blitt. Men selvsagt merker oljebyen Stavanger og Rogaland spesielt den krisen vi nå ser i oljenæringen. I løpet av de siste årene har det nærmest vært klondyke i Rogaland. Nå er det litt mindre klondyke, men det er ikke katastrofe, sa Øye.

- For første gang har vi passert en omsetning i bygg og anlegg i Norge på mer enn 400 milliarder kroner. Og prognosene peker nærmest på alle områder oppover. Unntaket er at markedet svikter for private næringsbygg flere steder, la han til.

Som ellers i landet er det spesielt anleggsinvesteringene som øker også i Hordaland.

- Her er det totale BA-markedet nå på mer enn 30 milliarder kroner, sa Øye.

På mange måter vil økningen i anleggsinvesteringen kompensere for tapet vi nå har i den landbaserte oljeinvesteringene.

Øye minnet ellers om at Oljefondet fortsatt øker – time for time.

- De som er skremt kan ta en titt på de tallene som oppdateres kontinuerlig for dette fondet, anbefalte han.

- Den aller største trusselen for utviklingen i byggenæringen er når pessimistene overtar. Vi har i de siste tiårene hatt flere store kriser. Disse skyldes i hovedsak at folk mister trua. Det kan velte store lass. Men slike kriser går som regel raskt over, sa Øye som advarte mot å krisemaksimere for mye. Men vi har lagt oss til mange gode vaner siden 2005, og disse vanene må vi nok gjøre noe med. Et tiltak er at vi kanskje må jobbe litt mer og vi må se på hvordan vi jobber. Beslutningsprosessene i offentlig sektor er noe av det første vi kan gjøre noe med. Vi ligger håpløst bak mange land vi bør sammenligne oss med.

- Tiden for de enorme oljeinntektene, er over. Nå må vi se hvilke muligheter det gir, sa Øye.