Naturvernforbundet: Småpenger til ENØK

Naturvernforbundet har kjempet lenge for en satsing på energieffektivisering. Statsbudsjettet som regjeringen nå har lagt frem er et lite skritt i riktig retning, men ikke i nærheten av det som trengs, mener de.

Regjeringen har lovet at det i statsbudsjettet skulle komme en ordning med skattefradrag for ENØK-tiltak, men denne ordningen er ikke klar. Regjeringen skal nå styrke Enovas arbeid med energieffektivisering mot privathusholdninger med en mer rettighetsbasert ordning.

- Naturvernforbund er glad for at regjeringen legger opp til en enklere ordning for energisparing, men de skuffer når ordningen ikke er mer ambisiøs, og Enova ikke får mer penger til energieffektivisering. Dette er bare et lite første skritt og Naturvernforbundet vil arbeide videre sammen med andre aktører for at vi får en satsing på energieffektivisering som virkelig monner. Vi skal sørge for at regjeringen faktisk gir folk flest en mulighet til spare energi og delta i klimadugnaden, sier Audun Randen Johnson, klimarådgiver i Naturvernforbundet.

Regjeringen øker innskuddet i klima- og energifondet, men Enova får også flere oppgaver.

- Regjeringen med Erna Solberg i spissen har i taler brukt mange store ord om klima. Da er det synd at det bare kommer småpenger til energieffektivisering som er det viktigste tiltaket for klima og miljø, sier Johnson.