Vegdirektør Bjørne Grimsrud. Foto: Knut Opeide

Nasjonal ferjeavdeling til Molde

Statens vegvesen legger sin nye nasjonale ferjeavdeling til
Molde.

Bodø og Stavanger ble også vurdert som lokasjon, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

– I forbindelse med den pågående omorganiseringen av Vegvesenet skal det etableres en egen ferjeavdeling som en del av den nye Divisjon drift og vedlikehold. Etter å ha vurdert tre velkvalifiserte lokasjoner havnet jeg på Molde, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Bakgrunnen er at Molde ligger i et ferjeområde hvor det er stor interesse og kompetanse om fagområdet. I tillegg er det stor maritim kompetanse i regionen.

Molde blir fast arbeidssted for avdelingsdirektør Edvard Thonstad Sandvik som skal lede den nye avdelingen. Medarbeidere i avdelingen være lokalisert over hele landet som i dag.

Det er i dag 23 ansatte i Vegvesenet som arbeider med ferje, fordelt på åtte ulike lokasjoner – Moss, Oslo, Stavanger, Bergen, Leikanger, Nordfjordeid, Bodø og Molde. I dag er det seks medarbeidere med ferje som hovedoppgave i Molde.

For å sikre en forsvarlig forvaltning av de betydelige kontraktsverdiene som ferjekontraktene utgjør vil den nye ferjeavdelingen på sikt ha en grunnbemanning på 18 årsverk.