SPILL. Statens vegvesen planlegger en bru over Bjørnafjorden sør for Bergen som en del av E39 Stord-Os prosjektet. I dag tar ferjeturen cirka 45 minutter, med en flytebru vil reisetiden som tilsvarer ferjestrekningen bli redusert til 11 minutter. Selve kjøretiden over brua vil ta tre minutter. Men først skal strekningen bli dataspill. Illustrasjon: Statens vegvesen/Vianova/Baezeni)

Statens vegvesen skal lage dataspill for Ferjefri E39-strekning

Statens vegvesen lager dataspill for fjordkrysningen Bjørnafjorden sør for Bergen. Spillprosjektet har en kostnadsramme på 1,3 millioner kroner.

Ferjefri E39 er et av de største og mest ambisiøse norske veiprosjektene noensinne. Etter planen skal prosjektet stå ferdig i 2050, og den foreløpig prislapp på 340 milliarder kroner.

En sentral del av Ferjefri E39-prosjektet er veiprosjektet Hordfast.

Utbyggingen inkluderer blant annet en fem kilometer lang flytebro over Bjørnafjorden og prosjektet skal bidra til å halvere reisetiden mellom Bergen og Stavanger.

Denne delen av prosjektet har en prislapp på 39 milliarder kroner, mens brua isolert sett vil koste 17 milliarder.

For at fremtidige brukere av brua skal få en større forståelse for hvordan flytebrua kan bli seende ut og hvor den vil gå, utvikler Vegvesenet nå et dataspill som skal gjøre det mulig å ta en virtuell tur over fjorden før den er bygget.

Norsk selskap vant konkurranse

Statens vegvesens prosjektleder Preben Rene Madsen. Foto: Statens vegvesen

I grunnlaget for konkurransen, som det norske IT-selskapet Sopra Steria vant i sommer, er det satt en øvre kostnadsramme for prosjektet på 1,3 millioner kroner.

Det er første gang Statens vegvesen lager et 3D-spill hvor man interaktivt skal dele prosjektinformasjon.

– Vi er veldig spent på hvordan Sopra Steria vil løse denne utfordringen og hvordan en slik løsning vil bli mottatt av nysgjerrige innbyggere, opplyser Statens vegvesens prosjektleder Preben Rene Madsen til Byggeindustrien.

Ifølge Statens vegvesen er fremtidige brukere er hovedmålgruppa for spillet, men de mener det også vil være interessant for andre interessenter som politikere, interesseorganisasjoner, ingeniører og turister.

– Vegvesenet bruker allerede digitale løsninger for å forbedre samhandlingsprosessene både i planleggings- og gjennomføringsfasene i mange av våre prosjekter, men det som er nytt er at vi nå åpner opp for publikum. Vi mener at det er flott at publikum inviteres inn til å se prosjektene våre og får mulighet til å gi tilbakemeldinger til oss, sier Madsen.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Vi ønsker å gi god informasjon og en god visuell presentasjon av bruen over Bjørnafjorden (Ferjefri E39). Vi tror at åpenhet og kommunikasjon med fremtidige brukere av bruen er viktige faktorer for en tilfredsstillende prosjektgjennomføring, sier Madsen.

– Med et investeringsanslag på 17 milliarder for brua er det viktig å ta kontroll over informasjonsflyten i prosjektet. Et tiltak er å etablere gode 3D-modeller og visualiseringer for å nå ut til fremtidige brukere med relevant informasjon, legger han til.

Vil involvere fremtidige trafikanter

Ifølge Madsen kan Statens vegvesen ved bruk av spillteknologi i tidligfasen av prosjektet gi innsyn i Vegvesenets modeller og på den måten involvere trafikantene.

– Vi håper og tror at spill som et interaktivt medium kan gi en ny informasjonsopplevelse sammenlignet med presentasjoner, tegninger og videoer.

Han understreker at spillet er del av et større utviklingsprosjekt innenfor digitalisering.

– Store prosjekter krever nye verktøy slik vegvesenets prosjektledelse får interaktiv oversikt på informasjonsflyten i områder som HMS, fremdrift, kvalitet og kostnader, sier Madsen.

Første utgave av spillet skal etter planen ferdigstilles innen utgangen av 2019.