Kjersti Kvalheim Dunham

Kjersti Kvalheim Dunham går til Norconsult

Avdelingsdirektør i Transportavdelingen i Statens vegvesen, og ansvarlig for Ferjefri E39-prosjektet, Kjersti Kvalheim Dunham, går til Norconsult.

– Jeg har arbeidet i Statens vegvesen i snart 20 år, og følte tiden nå var moden for å ta på seg nye utfordringer. Norconsult er involvert i en rekke spennende prosjekter, og jeg ser frem til å gå over til rådgiverbransjen, sier Dunham til Byggeindustrien. Hun får rollen som prosjektdirektør under markedsområdet Samferdsel i Norconsult, og rapporterer direkte til markedsområdeleder Sigurd Rugsland.

Dunham har innehatt en rekke ulike stillinger i Statens vegvesen og har de senere årene jobbet med og ledet det store Ferjefri E39-prosjektet.

Fra nyttår blir det gjennomført en rekke organisasjonsendringer i Staten vegvesen, og Dunham var tiltenkt rollen som avdelingsdirektør Teknologi og utvikling i Bergen, som er en del av utbyggingsdivisjonen.

Dunham tar til i den nye stillingen i Norconsult 1. desember.