Petter Husby og kollegaene hans i Statens vegvesens bruberedskap kan montere en midlertidig bru i løpet av alt fra to timer til to uker.

Petter Husby og kollegaene hans i Statens vegvesens bruberedskap kan montere en midlertidig bru i løpet av alt fra to timer til to uker.

Når bruene svikter, rykker beredskapsenheten ut

Bruberedskap er en egen enhet i Vegvesenet, som hiver seg rundt når bruer svikter og veier må stenges. Hvert år rykker de ut på rundt ti uforutsette hendelser, og skrur opp midlertidige bruer i rekordfart.