Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund. Foto: Erik Burås / Studio B13

NAL sterkt kritisk til endringer i plan- og bygningsloven

– Departementet forstår ikke hva arkitekturfaget innebærer, hevder Norske arkitekters landsforbund.

– Staten tar et initiativ for å senke kompetansenivå. De kaller det en tilpasning til det som i dag er praksis – men mitt svar på det er at vi da heller må endre det som er praksis, sier Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund i en pressemelding.

Saksforskriften til plan- og bygningsloven endres nå slik at det for fremtiden vil være tilstrekkelig med teknisk fagskole for å prosjektere det meste av det som bygges, som tilhører tiltaksklasse én og to.
– Man kan oppnå mye kompetanse gjennom praksis, men akkurat i arkitekturprosjektering behøver man arkitekturutdanning. Dette viser tydelig at departementet ikke forstår hva arkitekturfaget innebærer, sier Løkken i pressemeldingen.

Løkken uttaler videre at Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser seg som veldig vennlig til byggenæringen, men på på bekostning av kompetanse og faglighet.