Næringen fortjener skryt for å ta imot mange lærlinger

Fredag offentliggjorde Utdanningsdirektoratet hvor mange som har fått godkjent lærekontrakt per 31. oktober. Bygg og anlegg topper statistikken.

Totalt er det 28.000 søkere til læreplass i år, og så langt har 19.600 personer fått godkjent lærekontrakt. Dette betyr at 70 prosent av søkerne har fått godkjent lærekontrakt, og dette er høyere enn begge de to foregående årene.

Ekstra hyggelig er det at bygg- og anleggsfagene topper statistikken. Så langt har 79,5 prosent av søkerne til bygg- og anleggsteknikk fått godkjent sin lærekontrakt. Dette er selvsagt meget gledelig og betyr at virksomhetene i stor grad tar inn mange av de som nå ønsker å komme inn i byggenæringen.

Innsøkingen til bygg- og anleggsfagene har de siste par årene hatt en positiv utvikling, med en økning i søkertallene. At nå virksomhetene sørger for å følge opp denne utviklingen er positivt, men også helt nødvending. Når vi nå ser en økning i søkertallene er vi avhengige av at bedriftene følger opp, tar ansvar – og henter inn så mange lærlinger som mulig. Om vi ikke klarer å skaffe de unge en læreplass, så står man i fare for å ødelegge mye av det gode arbeidet som er lagt ned for å øke interessen rundt bygg og anlegg.

De endelige tallene for hvor mange som får innvilget sin søknad om læreplass kommer i januar neste år – og da sitter vi med den endelige fasiten i hånda. Så langt ser det lovende ut, så får vi håpe den positive trenden forsetter også i tiden frem mot årsskiftet.

Utviklingen vi nå ser viser at det er en tydelig positiv utvikling rundt holdningen til yrkesfag generelt og bygg- og anleggsfagene spesielt ute i samfunnet. Dette har stor betydning. Stadig flere både av de unge, men ikke minst også foreldregenerasjonen, ser nå at en retning innen yrkesfag gir uendelig mange muligheter. Man har gode sjanser til å sikre seg en trygg og god jobb – i en næring i stor utvikling - samtidig som man kan se for seg tilgang til arbeid i lang tid fremover. Muligheten for videutdanning er absolutt til stede - og utviklingsmulighetene er gode. Man skal heller ikke glemme at veldig mange av bygg- og anleggsfagene gir tilgang til en solid lønn.

Flere steder rundt om i landet ser vi nå også at en rekke byggherrer stiller stadig strengere krav til bruk av lærlinger på sine utbyggingsprosjekter. Dette vil gjøre etterspørselen etter de gode lærlingene meget stor – og bedriftene vil etter hvert kjempe om å få inn lærlinger i sine staber – og dette er noe virksomhetene også må ta inn over seg.

La dette være en klar oppfordring til virksomhetene ute i bygg og anlegg; dere må fortsette å åpne opp for å ta imot lærlingene som nå er på vei ut i arbeidsmarkedet. De er helt nødvendige for at næringens aktører skal levere hva samfunnet forventer av dem – men også avgjørende for å sikre en god rekruttering rundt om i hvert enkelt selskap. Uten tilgang på god arbeidskraft taper man kampen om fremtidens oppdrag.