Illustrasjon: Nordic

Nå tas første spadetak for fremtidens LHL-sykehus

Nå starter byggingen av LHLs nye sykehus på Gardermoen. Selvforsynt med energi og et forbildeprosjekt innenfor inneklima og universell utforming vil sykehuset bli et av Norges mest moderne.

Bygningsmassen vil utgjøre 28 500 kvm og åpningen er planlagt primo 2018.

- Dette er en viktig dag for landets hjerte- og lungesyke, sier generalsekretær i LHL Frode Jahren. 

- Vi skal ta med oss det beste fra Glittreklinikken og Feiringklinikken og utvikle oss videre. Det nye sykehuset skal være helt på topp hva angår medisinsk kvalitet og pasienttilfredshet. Vi gleder oss til å følge byggingen, sier han.

LHL-klinikkene Gardermoen skal bli landets ledende innenfor hjerte- og lungesyke, hvor LHL samlokaliserer dagens aktiviteter fra Feiring og Glittre. I tillegg skal det etableres nye tilbud for at flere skal få nyte godt av LHL-klinikkenes faglige kompetanse og pasientomsorg. LHLs nye sykehus er planlagt å stå ferdig januar 2018 og blir da landets største private sykehus.

LHL-klinikkene har drevet Feiring i 26 år og Glittre i 24 år. Pasientene har kåret begge klinikkene til å være av de beste i landet. LHLs ambisjon for det nye sykehuset på Gardermoen er at det skal preges av god behandlingskvalitet, effektive prosesser og gode pasientopplevelser, og sykehuset skal bli et forbildeprosjekt for universell utforming, miljø, energi og inneklima.

Aspelin Ramm Eiendom AS og svenske Hemfosa Fastigheter står bak Gardermoen Campus Utvikling (GCU), som har inngått en leiekontrakt med LHL-klinikkene for 25 år. Området ligger mellom Jessheim og Gardermoen, som gir god tilgang til arbeidskraft og kompetanse. Lokaliseringen gir også god tilgjengelighet for pasienter fra andre områder av landet – i tillegg til pasienter fra det sentrale Østlandet.

GCU har også levert anbud for bygging av det nye interkommunale helsehuset for Øvre Romerike. Området skal utvikles til en viktig kompetansepark innenfor helse og omsorg. Sykehuset tegnes av Nordic Office of Architecture, som har lang erfaring fra sykehusprosjekter i inn- og utland. Det er i tillegg inngått avtale med entreprenøren Hent på totalentreprisen.

Det skal bygges et ambisiøst lavenergi-sykehus med energimerke A. Innovasjonen ligger i summen av flere tekniske løsninger, som fasadeinndelte ventilasjonsanlegg, høy grad av varmegjenvinning, passivhusløsninger, lavtemperatur-oppvarming via vannbårent anlegg som også benyttes til kjøling. Prosjektet er et forbildeprosjekt innen energi, inneklima og universell utforming. Enova bevilget prosjektet med solid støtte i 2014.

Gardermoen Campus skal bygges opp rundt LHLs sykehus og vil være en kunnskapsbasert bydel og et næringskluster med stor andel helserelatert virksomhet, slik som medisin, forskning, teknologi, tjenesteyting, forebyggende helsetiltak, utdanning innen helsefag og annen kunnskapsbasert virksomhet.

Kompetanseparken skal være selvforsynt med oppvarming og kjøling fra egen energisentral plassert på tomten.