- Fra vårt ståsted er det helt uforståelig at Nye Veier kan slippe til aktører i konkurransen som er enten siktet eller mistenkt for korrupsjon når vi vet hvor store utfordringer som finnes innenfor sosial dumping, og i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier adm. dir. Kari Sandberg i EBA. Foto: Kjetil Ekkeren

EBA: Uforståelig at korrupsjonssiktet entreprenør slipper til i E18-konkurranse

EBA-sjef Kari Sandberg mener det er uforståelig at det spanske entreprenørselskapet Acciona er valgt ut som en av fire tilbydere på Nye Veier-strekningen E18 Rugtvedt - Dørdal, med tanke på at de er siktet for korrupsjon.

Som Byggeindustrien meldte i september, og som Aftenposten tok opp over flere sider i mandagens utgave av avisen, er det spanske entreprenørselskapet Acciona Infraestructuras prekvalisert på strekningen E18 Rugtvedt – Dørdal samtidig som de er siktet for omfattende økonomisk kriminalitet. De andre tilbyderne på jobben er Hæhre, Veidekke/AF og NCC.

Acciona er også sammen med italienske Ghella i gang med den store TBM-kontrakten på Follobaneutbyggingen.

Tidligere i sommer kom det videre frem i flere artikler i Dagens Næringsliv at tyske Hochtief Infra er knyttet til flere korrupsjonssaker, samtidig som de er en av fire selskaper som er prekvalifisert på Nye veier-prosjektet E18 Arendal - Tvedestrand.

- Uforståelig
- Med den spanske entreprenøren Acciona, som bygger tunneler på Follobanen, så har vi altså to tilfeller hvor statlige foretak har sluppet korrupsjonssiktede og korrupsjonsmistenkte selskaper gjennom prekvalifiseringen. Det gjør ikke saken bedre at Nye Veier AS nå har prekvalifisert Acciona på E18-utbyggingen, sier Kari Sandberg.

- Fra vårt ståsted er det helt uforståelig at Nye Veier kan slippe til aktører i konkurransen som er enten siktet eller mistenkt for korrupsjon når vi vet hvor store utfordringer som finnes innenfor sosial dumping, og i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Dette er stikk i strid med det EBA (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg) jobber for, nemlig å legge til rette for like konkurransevilkår i bygg- og anleggsmarkedet. Det skal ikke lønne seg å være norsk, men det skal ikke være noen ulempe heller, utdyper Sandberg.

Sandberg peker samtidig på at Riksrevisjonen i juni med to rapporter som retter kraftig kritikk mot offentlige virksomheters arbeid for å hindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

- Riksvisjonen påpeker at vi risikerer å få en dårligere standard for arbeidsmiljø der kriminelle aktører utkonkurrerer lovlig drevne virksomheter, og viser til at Stortinget har understreket at offentlig sektor har et særlig ansvar for å forhindre dette ved egne anskaffelser. Useriøse aktører stikker av med oppdrag i bygg- og anleggsmarkedet. Innenfor flere bransjer står mange virksomheter i fare for å måtte legge ned mens rekrutteringen til næringen går ned. Statistikken viser at den norske stat går glipp av skatteinntekter og velferdspenger i milliardklassen, utdyper Sandberg.

Hun mener at så lenge det finnes andre entreprenører som ikke er under etterforskning eller mistenkes for korrupsjon, og som har kapasitet og kompetanse, så har Nye Veier en valgmulighet.

- Må forholde seg til kravene om rettskraftig dom
Adm. dir. Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS sier til Byggeindustrien at de som statlig selskap må forholde seg til kravene om rettskraftig dom for å kunne avvise tilbydere.

- Det holder ikke med mistanker eller pågående rettsaker relatert til korrupsjon. Vi kan ikke velge å holde leverandører ute i en internasjonal konkurranse på grunn av pågående rettsaker eller mistanker om korrupsjon, slår hun fast.

Hun sier videre at de håndterer praktiseringen av avvisning slik det fremgår av skriv fra regjeringen i 2011, og som også fremgår av nettsidene til Difi.

- Dette er regler som gjelder for hele EU/EØS-området og er blant annet ment å beskytte leverandørene. Det er i alle sin interesse å opprettholde rettsprinsippet om at ingen er skyldig før de er dømt, mener Dahl Hovland.