- Alt Nye Veier gjør skal være etterprøvbart og det er fullt innsyn i vårt arbeid. Vi har valgt en annerledes konkurransemodell for nettopp å fremme arbeidet for seriøsitet og mot arbeidslivskriminalitet i byggenæringen, sier adm. dir. Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS.

Dahl Hovland: - Vi skal velge den mest seriøse aktøren til å gjennomføre oppdraget

- Nye Veier har en tydelig målsetning om å jobbe for seriøsitet og mindre arbeidslivskriminalitet. Hvis vi kun hadde gått etter laveste pris, hadde jeg ikke fått alle spørsmålene jeg har fått i dag, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS.

Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier innrømmer at det har vært en hektisk dag etter Aftenposten-oppslaget mandag morgen.

Aftenposten skrev over flere sider at det spanske entreprenørselskapet Acciona Infraestructuras er prekvalifisert på strekningen E18 Rugtvedt – Dørdal samtidig som de er siktet for omfattende økonomisk kriminalitet. De andre tilbyderne på jobben er Hæhre, Veidekke/AF og NCC.

- Alt Nye Veier gjør skal være etterprøvbart og det er fullt innsyn i vårt arbeid. Vi har valgt en annerledes konkurransemodell for nettopp å fremme arbeidet for seriøsitet og mot arbeidslivskriminalitet i byggenæringen. Vi har strenge krav, blant annet krav til 50 prosent fagarbeidere og 7 prosent lærlinger i prosjektene. Det kommer dessverre ikke godt fram i Aftenpostens oppslag, sier hun til Byggeindustrien.

- For prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal, vil det bli foretatt en ny vurdering om det skulle dukke opp nye opplysninger om den prekvalifiserte, spanske entreprenøren Acciona, selv om det ikke skulle foreligge en dom?

- Nye Veier følger selvsagt saken tett, men i prinsippet er det en rettskraftig dom som gjelder, sier hun.

Nye Veier har tidlige fastslått at selskapet gjennom prekvalifiseringsprosessen til E18 Rugtvedt-Dørdal har blitt kjent med saker som er under etterforskning hos Acciona Infraestructuras S.A.

«Dette er saker hvor det ikke foreligger rettskraftige dommer og dermed ikke plikt eller rett til avvisning fra konkurransen», meldte Nye Veier i en pressemelding i slutten av september, som også ble omtalt i Byggeindustrien. Dahl Hovland fastslår at den ordlyden fortsatt gjelder.

- Hva skjer om en entreprenør får en kontrakt og senere blir dømt, når en konkret siktelse foreligger på signeringstidspunktet?

- Det er rettsprinsippet om at man skal dømt som er det viktige. Vi skal nå bruke Best Value Procurement som metode i prosjektene. Det er en prosess som skal sikre oss gode og seriøse aktører, og vi samarbeider i dette arbeidet med Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) som er med og gir oss gode råd, utdyper hun hun.

- Vil en mistanke eller siktelse gi minuspoeng i en evaluering før signering?

- Jeg mener det blir feil å spekulere for mye akkurat nå. Nye Veier følger utviklingen i saken rundt Acciona tett og vil til slutt velge den mest seriøse kandidaten til byggeprosjektet, fastslår hun.

I saken til Aftenposten kommer det klart fram at teksten i kravene har blitt endret fra første, til andre og tredje Nye Veier-kontrakt.

Dahl Hovland sier at det har vært nødvendig med en presisering av bør- og skal-kravene.

- Med for mange bør-krav blir det vanskelig å utøve konsekvens. Det var behov for en oppstramming til mer tydelige krav som vi står bedre rustet til å agere på, sier hun.

Dahl Hovland presiserer at det er krevende for Nye Veier å stake kursen for en ny retning for seriøsitet.

- Det er nesten utenkelig at vi kunne klart å lande 100 prosent på alle krav i første runde. Vi så at det var behov for en forbedring. Alt Nye Veier gjør skal være transparent og etterprøvbart, men vi må også ha et likhetsprinsipp og likebehandling i utvelgelsesprosessen, påpeker hun.