Illustrasjonsfoto: Anne Lise Bratsberg-Jernbaneverket

Nå skal Jernbaneverket evaluere leverandørene

Ved hjelp av en ny leverandørutviklingsmodul skal Jernbaneverket gjøre systematiske evalueringer av entreprenører og leverandører av varer og tjenester. 

Michael Bors, direktør leverandør og marked i Jernbaneverket. Foto: Jernbaneverket. 

Som et ledd i å forbedre samarbeidet mellom byggherrer, leverandører og konsulenter har Jernbaneverket utviklet en egen leverandørutviklingsmodul der det metodisk kan hentes ut rapporter på de siste evalueringene som er gjort på en leverandør. Jernbaneverket som byggherre vil slik skape bedre oversikt over alle leverandørene som er inne i ulike prosjekt, skriver Jernbaneverket i en pressemelding.

- Jernbaneverket har lenge hatt behov for å samle erfaringer med leverandører på tvers i organisasjonen. Ved å samle alle leverandørvurderinger i en felles database får vi et kraftfullt verktøy for å utvikle leverandørene og fokusere egne ressurser mot leverandørstøtte innenfor enkeltområder. Vi skal bruke databasen som referansesjekk på tidligere leveranser til Jernbaneverket og slik også unngå at leverandører gjentakende kan bryte våre vilkår. Dette gjelder spesielt brudd på sikkerhet, lønns- og arbeidsvilkår og korrupsjon. Det etableres nå rutiner for regelmessige evalueringer av leverandørene slik at databasen når innholdsmessig «kritisk masse», sier Michael Bors, direktør leverandør og marked i Jernbaneverket.

For at leverandørutviklingsmodulen skal kunne brukes optimalt er det ifølge Jernbaneverket viktig at både positive og negative erfaringer dokumenteres. Selv om hver enkelt leverandør har mulighet til å kommentere på evalueringene som er gjort, er det klart at løsningen oppfordrer til forbedring og kan slik være med på å motivere til sterkere kontroll av eksempelvis SHA, ytre miljø og kvalitet underveis i kontraktsperioden, understreker Jernbaneverket.

Jernbaneverket (Bane NOR) inviterer bransjen til et frokostmøte 16. januar for å fortelle mer om leverandørutviklingsmodulen. Arrangementet er gratis og det er begrenset antall plasser.

Her kan du lese mer om frokostmøtet og melde deg på.