Bettina Sandvin, leder for byggherreseksjonen i Vegdirektoratet. Arkivfoto. 

Vanskelig å avvise korrupsjonssiktede selskap – nå vil Vegvesenet kikke entreprenørene tettere i kortene

Statens vegvesen mener det er vanskelig å avvise et selskap som kun er mistenkt for ulovlig aktivitet. Nå ønsker de utvidede fullmakter til å hente ut mer informasjon om entreprenørene. 

Hva skal til for at Vegvesenet stenger ute en entreprenør på grunn av korrupsjon og skattesvik og kan et selskap som er mistenkt, men ikke dømt for korrupsjon eller skattesvik, delta i en anbudskonkurranse, spør Statens vegvesens egen nettavis, vegnett.no, i et intervju med Bettina Sandvin, leder for byggherreseksjonen i Vegdirektoratet.

Spørsmålene stilles med bakgrunn i medieoppslagene om at Acciona Infraestructuras er prekvalifisert for Nye Veier-prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal, til tross for at det spanske selskapet har to korrupsjonssaker gående i hjemlandet. Acciona er som kjent også totalentreprenør for TBM-prosjektet ved Follbanen, sammen med italiensk Ghella.

Nye Veier har vært klare på at det ikke foreligger noe dom i korrupsjonssaken i Spania og dermed har de heller ikke noe grunnlag for å avvise Acciona.

Bettina Sandvin tror Statens vegvesen ville kommet frem til den samme konklusjonen.

– Å avvise et selskap som er under etterforskning er vanskelig fordi man er uskyldig til det motsatte er bevist. Hvis vi skal avvise en entreprenør må det være konkrete forhold med tilbudet eller tilbyderen, sier Sandvin til Byggeindustrien.

Vanskelig å sikre seg 100 prosent

Hun påpeker at forskrift om offentlige anskaffelser gir muligheter til å avvise tilbydere som for eksempel har korrupsjonsdommer på seg eller som bevisst driver vriding av konkurransen, men Sandvin mener det både er meget vanskelig og litt naivt å tro at det går an å ha kvalifikasjonskrav hvor byggherre er 100 prosent sikret mot entreprenører som en eller annen gang har vært involvert i ulovligheter.

– I likhet med sikkerhet er dette et område vi aldri kan lene oss tilbake på. Vi må sørge for å gjøre en grundig kontrolljobb i kvalifikasjonsrunden, i tildelingen og ikke minst underveis i kontrakten, sier Sandvin.

Vil ha fullmakt fra entreprenørene

Hun kan fortelle at vegdirektør Terje Moe Gustavsen ønsker dialog med bransjen rundt seriøsitetsbestemmelser både før og etter kontraktene er tildelt. Statens vegvesen ønsker blant annet at entreprenørene, i forbindelse med tilbudsinnlevering, skal gi byggherren fullmakt til å hente ut informasjon om firmaene, blant annet ved å få tilgang til Skatteetaten og Arbeidstilsynets systemer.

– Vi er opptatt av å skaffe oss verktøyene som kan gi oss tilgang til den riktige informasjonen, og som gjør at vi kan titte entreprenøren mer i kortene enn det vi har gjort før, sier Sandvin.

Innfører «karakterboka»

Hun vektlegger også at Statens vegvesen, i løpet av første halvår i 2017, vil innføre evalueringsordningen som de kaller «karakterboka». Ifølge Sandvin vil en slik ordning bety at de i mye sterkere grad kan legge byggherres egne erfaringer til grunn i tildelingsprosessen.

– Vi har en testversjon som vi nå prøver ut ved noen prosjekter, og parallelt jobber vi med å utforme tildelingskriterier som gir oss mulighet til å bruke informasjonen fra evalueringene. Det er ganske strengt juridisk hvilke vurderinger vi kan legge til grunn i kvalifikasjonsrunden og hvilke vurderinger vi kan legge til grunn i tildelingen, sier hun.

– Vi gleder oss til å få på plass dette og jeg tror også bransjen er spente på hvordan «karakterboka» vil fungere. Det tar litt tid før vi har nok data til å gjennomføre gode vurderinger, men samtidig skriver vi cirka 500 kontrakter hvert år, så det burde gå rimelig raskt å få inn informasjon slik at vi kan begynne å bruke systemet, fortsetter Sandvin.

Økt kontrollbehov

Lederen for byggherreseksjonen i Vegdirektoratet, legger ikke skjul på at de føler et økt behov for å kontrollere entreprenørene, og hun mener også det er en økt forventning til at byggherre skal kontrollere mer.

– Vi har i utgangspunktet et system som er mye basert på tillitt, men vi ser nok et behov for å i større grad kontrollere informasjonen vi får inn. Det brukes flere titalls milliarder kroner på veibygging og samferdsel hvert år. Det vil derfor være naivt å tro at det ikke finnes aktører der ute som ønsker å komme lett til de pengene, sier Sandvin.

Ikke kun rettet mot utlendinger

Hun påpeker at seriøsitetsarbeid ikke kun er rettet mot utenlandske selskaper, men Sandvin innrømmer at det er vanskeligere å kontrollere entreprenører som ikke holder til i Norge.

– Det er nok litt vanskeligere å skaffe informasjon om et utenlandsk selskap. Det kan gå på både systemer og kultur. For eksempel er det ikke alle land som har samme kultur som Norge når det kommer til å gi ærlige referanser. Når det er sagt så tror jeg vi bommer hvis vi kun fokuserer på utenlandske selskaper når vi skal jobbe med seriøsitet i bransjen, sier Sandvin.

– Ikke lett, men mulig

Mener du det er lett for en entreprenør å holde informasjon skjult for byggherre?

– Jeg tror ikke det er lett, men jeg tror det er mulig, svarer Sandvin.