Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nå skal Enova også gi pengestøtte til energieffektivisering

Enova skal heretter også gi støtte til tiltak for energieffektivisering. Et flertall på Stortinget stiller seg bak Høyres forslag om å utvide foretakets mandat.

Rødt, som fremmet et likelydende forslag, jubler over at Enova får et utvidet mandat som skal å bidra til styrket forsyningssikkerhet og legge til rette for vesentlig mer energieffektivisering i både bedriftene og husholdningene. I praksis betyr det at Enova, som de siste årene har hatt i sitt mandat å redusere klimagassutslipp og bidra til utvikling av ny klimateknologi, nå også får i oppgave å bidra til bedret forsyningssikkerhet gjennom flere tiltak for energieffektivisering.

– Det er positivt at Enova jobber for kutt i klimagassutslipp, men i dagens situasjon med skyhøye strømpriser, og der mange ikke har råd til sparetiltak så må Enova i tillegg jobbe for mer energieffektivisering. Det får de nå et tilleggsmandat til å gjøre, sier Rødts Sofie Marhaug.

I forslaget til Høyre heter det at «en slik oppdatering må sikre at støtte til moden teknologi som gir raske reduksjoner i strømforbruket blir en sentral oppgave for Enova, som for eksempel gjennom varmepumper, etterisolering av deler av bygningskroppen, utskiftning av vinduer, batterier, bergvarme og lignende».

– Vi står i en enormt krevende situasjon i Sør-Norge, med rekordhøye strømpriser som går hardt utover folk, familier og bedrifter. Vi trenger å bruke den strømmen vi har på en smartere måte, og spare der vi kan, sier Høyres medlem Bård Ludvig Thorheim i energi og miljøkomiteen på Stortinget.

Byggenæringens Landsforening (BNL) er fornøyde med utviklingen rundt saken.

– En viktig barriere for å få til en utrulling av omfattende energisparing har vært Enovas mandat. Det er veldig bra at Stortinget nå vil gjøre noe med dette, og vi forventer at et nytt mandat kan komme raskt på plass, sier Guro Hauge, direktør for bærekraft og samfunnspolitikk i BNL

Guro Hauge. Foto: BNL

Guro Hauge. Foto: BNL

Hun sier videre at det er viktig at Stortinget i dag har blitt enig om at boligeiere ikke skal være nødt til å gjennomføre en totalrehabilitering for å få støtte fra Enova, men at man skal få tilskudd dersom bare deler av bygget rehabiliteres.

– Det er svært få boligeiere som i dag gjennomfører totalrehabiliteringer. Dersom det nå åpnes opp for at boligeiere kan gjennomføre trinnvis energirehabilitering, mener vi at energieffektivisering blir mer aktuelt for flere å gjennomføre. Nå håper vi på at det kommer ekstrabevilgninger til energieffektivisering i statsbudsjettsforhandlingene. Energieffektiviseringer skjer dessverre ikke av seg selv. Vi er avhengig av økte støttesatser til boligeiere samt at det etableres en tilskuddsordning for næringsbygg, for å få utløst det store sparepotensialet i bygningsmassen, legger Hauge til.