Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland fikk overrakt et stort minne om arbeidet i form av en plakat med alle som har signert Bygg21-signaturen av styreleder Sissel Leire i Bygg21.Monica Mæland takker Bygg21-styret for innsatsen.Monica MælandEkspedisjonssjef Ann Ingeborg Hjetland takker aktørene som skal ta Bygg21-arbeidet videre.Styreleder Sissel Leire takket direktør Sverre Tiltnes for store innsatsen an har lagt ned i Bygge21.Sverre Tiltnes fikk overrakt en Gullhammer av Sissel LeireSverre Tiltnes.Styret i Bygg21.Jon Sandnes, Daniel Kjørberg Siraj, Sissel Leire og Hans-Christian Vadseth.Jon Sandnes og Daniel Kjørberg Siraj.Jon Sandnes

- Nå må dere bringe Bygg21-arbeidet videre

Onsdag ettermiddag ble det formelle arbeidet som er gjort gjennom Bygg21-prosjektet avsluttet av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Dette skjedde foran en forsamling der store deler av hele næringen var representert, og Mæland var rask med å understreke at dette kun må være starten på et videre bransjearbeid.

– Dette skal ikke være et gravøl, men en hyllest av hvordan dere har jobbet og at vi skal få frem beste praksis i bransjen, uttalte Mæland foran de rundt 180 personene i salen – som alle på en eller annen måte har bidratt inn i Bygg21-arbeidet.

Selv om det formelle arbeidet som er gjort gjennom Bygg21-arbeidet, med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) på eiersiden, nå formelt er avsluttet, ser hun også frem til at arbeidet fortsette.

– Jeg er glad for at flere aktører i næringen nå tar over stafettpinnen for å bringe arbeidet videre. Det er gjort et stort stykke arbeid, blant annet representert gjennom de sju veilederne, men det er nå den viktige jobben starter med å ta i bruk disse erfaringene i praksis ute i næringen, sier Mæland.

KMD opprettet samarbeidet Bygg21 i 2013, og Bygg21 skulle medvirke til at næringen skulle realisere mer av sitt potensial, ved å motivere, samle og utfordre samt stimulere til få en mer kunnskapsbasert og mer effektiv næring.

- Dette har Bygg21 fått til. Det er blant annet blitt en bedre samhandling og en bedre kontakt mellom næringen og myndighetene, og dette arbeidet har gitt viktige resultater. Bygg21 satte i gang en dugnad og mobiliserte næringen, og arbeidet har fått legitimitet og anerkjennelse i næringen. Man lanserte tidlig en målsetting om å kutte kostandene 20 prosent, og vi ser frem til at dette arbeidt nå tas videre, sier hun.

Vil fortsette samarbeidet
Mæland understreker at de ikke er staten som har fortalt næringen hva som skal gjøres, men næringen selv om har tatt grep.

- Det er gjort en veldig viktig jobb i Bygg21, som har skapt et bredt engasjement og dere har virkelig levert. Nå er dugnaden over – men jobben er ikke ferdig. Nå gjelder det å ta ut effektene av jobben som er gjort. Arven etter Bygg21 skal videreføres, og det er næringen selv skal forvalte den jobben. Jeg er glad for at NTNU, OsloMet og Grønn Byggallianse har sagt seg villig til å ta ansvar for å forvalte disse viktige resultatene og det er bra at NKF også skal bidra i dette arbeidet, sier Mæland, som fortsatt ønsker å ha en tett og styrket dialog med næringen.

- Derfor vil vi også bidra økonomisk til at man får på plass et videre samarbeid, så får vi se arbeide sammen for å se hvordan dette i praksis skal gjøres. Vi vil derfor invitere til et nettverksmøte hvert år i tiden fremover for å ta opp aktuelle saker, påpekte hun.

Fornøyd styreleder
Styreleder Sissel Leire i Bygg21 var også helt klar på at det er nå resultatet av flere års arbeid skal omsettes til praktisk bruk i byggenæringen.

– Det offisielle arbeidet gjennom Bygg21 avsluttes, med det er nå selve oppgaven med å ta resultatene i bruk starter - og det er veldig viktig at næringens aktører virkelig bruker kunnskapen som er samlet, sier Leire. Hun sier hun er godt fornøyd med at Bygg21 har klart å levere på mandatet og ikke minst måten dette arbeidet er gjort på.

– Noe av det jeg er aller mest fornøyd med er at vi har klart å samle hele næringen til et felles arbeid, og hvordan dette arbeidet er blitt gjennomført på, legger hun til.

Nå ser Bygg21 frem til at veilederne skal tas i bruk.

Hele 444 virksomheter endte opp med å signere Bygg21-signaturen, der man forplikter seg til å jobbe etter en eller flere av Bygg21s veiledere.