Nå må alle ta ansvar

Samfunnet rundt oss, både globalt og lokalt, er på mange måter nå inne i en unntakstilstand. Utviklingen de siste 48 timene har gjort en utfordrende situasjon enda vanskeligere, og næringslivet merker nå for alvor følgene av koronaviruset. Dette påvirker i høy grad selvsagt også byggenæringen.

Meldinger om virksomheter og organisasjoner i næringen som er påvirket av utviklingen av koronaviruset kommer stadig tettere. Folk sitter i karantene både hjemme og ute i brakkerigger. Byggevarehus må stenge dørene, kontorer stenges eller aktiviteten settes ned til et minimum og folk med kontorjobb må jobbe hjemmefra. Vi vil nok også se store byggeplasser som vil måtte stenge ned. Utviklingen vi nå ser er dramatisk for hele det norske samfunnet, og det er viktig at absolutt alle nå bidrar på sin måte slik at ikke smittefaren blir større enn nødvendig og at man skal kunne ha en mulighet til å begrense spredningen.

Denne utviklingen vil også påvirke mange virksomheter knyttet bygg og anlegg. Aktiviteten i de ulike selskapene vil gå ned som følge av redusert arbeidskapasitet, og etterspørselen innen flere sektorer i næringen vil også merke virkningene av den nedsatte aktiviteten i samfunnet generelt. Hvor langvarig en slik påvirkning vil vise seg å bli, og hvor kraftig dette vil slå inn, er det ingen som vet i dag, men det vil opplagt merkes. Flere virksomheter vil oppleve en kraftig nedgang, og det er også slik at noen ikke vil klare seg gjennom denne perioden.

Det er nå kommet på plass et sett retningslinjer fra statlig hold, og stadig flere kommuner strammer inn på regler i forhold til arrangementer og hvordan man skal oppføre seg både på jobb, hjemme og i sosiale settinger. Dette begynner nå også å påvirke utdanningsinstitusjonene, og da spesielt innen høyskoleutdanningen. Her er det flere skoler som stenge undervisningen, eller er i gang med å jobbe seg frem til ulike digitale løsninger

Vi i Byggeindustrien besluttet onsdag å avlyse og utsette vårens utgave av Byggedagene. Det ble ingen annen utvei slik situasjonen utviklet seg, og det ble til slutt en lett beslutning å fatte med den eskaleringen vi har sett de siste døgnene. En rekke ulike arrangementer er både avlyst og utsatt i ulike deler av næringen.

Det oppfordres nå fra myndighetens side å begrense ulike ansamlinger av mye folk til et absolutt minimum, noe som slår inne både på store arbeidsplasser, kantiner, møter og konferanser. I en tid der vi er på vei mot en aktivitetstopp i næringen, og som bare tiltar utover våren vil dette opplagt merkes på flere ulike måter. Her er det da selvsagt viktig at man følger rådene som til enhver til gjelder.

Ingen vet hvor lenge denne spesielle situasjonen, som nå defineres som en global pandemi, vil vedvare. Alt tyder på at det vil bli verre før det bli bedre, men nettopp hvordan vi som samfunn og næring nå opptrer vil i stor grad være med på å påvirke dette. Her har virksomhetene et kollektivt ansvar, men også vi som enkeltpersoner, både på jobb og i private sammenhenger, har et personlig ansvar vi ikke kan løpe fra. Det kan være at du selv kan tåle å bli smittet, men det kan være at noen som står deg nær ikke vil komme unna et sykdomstilfelle like lett. Dette er en tematikk vi alle må tenke gjennom, og vi må oppføre oss deretter.

På bygg.no kommer vi til å følge situasjonen tett i dagene og ukene fremover.