Søves lekeplass- og utegymsapparater er nå svanemerket. Foto: Max Emanuelson

Nå kommer svanemerket utstyr til lekeplasser og parker

Det skal bli enklere for landskapsarkitekter, skoler, barnehager og boligutbyggere å tilby leke- og gymapparater som både er miljøvennlige, fine og trygge.

Lekeutstyrsproduenten Søve har nå sertifisert 236 leke- og utegymapparater med Svanemerket, og flere er på vei, ifølge en pressemelding fra Miljømerking.

Søve har produsert lekeapparater i Ulefoss i Telemark i 43 år, og nå er også mange av dem sertifisert med Nordens offisielle miljømerke.

Fra venstre: Bjørn Olav Aarø Strandli, Svanemerket, Elna Strømme, Søve, Jånn Oscar Rambøl, Hydro og Mads Å Madsstuen, Hydro.

- Vi er stolte over å være den eneste produsenten som leverer og produserer svanemerkede leke- og aktivitetsapparater. Vi har snudd hver stein for å ha de beste produktene på markedet. Kvaliteten har vi hatt hele tiden, nå er vi også uten sidestykke når det kommer til miljø. Vi vil gi barna våre lek og aktivitet i miljøvennlige apparater. Vi vil skape, uten å bryte ned. Derfor er nesten 250 av våre produkter nå svanemerkede, sier daglig leder Elna Strømme i Søve.

Reduserte miljøbelastningen i hele verdikjeden
I dag har Søves produkter 100 prosent resirkulert aluminium, og dessuten en høy andel gjenvunnet stål. Å gjenbruke metall er mye mindre energikrevende enn å produsere nytt. Da Søve bad om resirkulert aluminium fra sin underleverandør Hydro, falt valget på den nye produktserien Circal. Den er basert på resirkulert aluminium: Minimum 75% brukt skrap som har nådd slutten av sin levetid som et produkt i bruk, og som har blitt resirkulert og sendt tilbake til kretsløpet – helt i tråd med den sirkulære økonomien. På denne måten fikk både Søve de metalldelene de skulle ha, og Hydro et nytt bruksområde for serien med lavkarbonaluminium.

- I all endring må noen gå foran. Det er Søve et godt eksempel på. De gikk tilbake i egen verdikjede og utfordret sin underleverandør Hydro på miljø. Resultatet ble et nytt bærekraftig produkt fra Hydro og redusert miljøbelastning i hele Søves verdikjede. Ambisiøse miljøkrav gir positive ringvirkninger utover i markedet, sier markeds- og kommunikasjonssjef Anne-Grethe Henriksen i Svanemerket.

Svanemerket lekeapparat

Treråvare fra bærekraftig skogbruk
Bruk av resirkulerte plast- og metalldeler
Konstruksjon som bidra til enkel resirkulering av plast- og metalldeler
Bruk av kjemikalier som er mindre belastende for miljøet
Gode bruksegenskaper (sikkerhet, styrke og stabilitet)

Gode miljøvalg fra A til Å
Svanemerket stiller mange og strenge krav til lekeapparater. Hele produksjonsprosessen fra A til Å må oppfylle krav som sikrer at miljøbelastningen holdes så lav som mulig. Bruk av energi og kjemikalier i produksjonen blir strengt regulert av Svanemerkets krav. Materialene skal være mest mulig bærekraftige, og skal enkelt kunne tas fra hverandre etter endt bruksperiode, slik at de kan sendes inn i nye materialkretsløp.

I tillegg til resirkulert metall består mange av lekeapparatene av HPL-plater (High Pressure Laminat). Også disse delene er produsert med mindre energiforbruk. Søve har også mulighet til å levere nedgravningsfundament til de fleste av sine produkter. De er blant annet laget av restkapp fra egen produksjon. Fundamentene gjør det enklere å demontere og flytte apparatene uten at de blir ødelagt.

Søves produkter er med andre ord gode valg for alle som er opptatt av klima, bærekraft og sirkulær økonomi.