Nå installeres AMS - gir flere fordeler og noen bekymringer

Innen 1. januar 2019 skal alle norske husstander ha fått installert automatiske strømmålere, som en del av konseptet avanserte måle- og styringssystemer (AMS). Dette skal sikre en mer avansert måle- og styringsløsning for både forbrukerne og nettselskapene. Det skal gjøre hverdagen lettere, men kan også by på mulige utfordringer.

Installeringen av de mange hundre tusen nye automatiske strømmålere er et omfattende prosjekt, som man har planlagt gjennom flere år. Flere av nettselskapene er nå i full gang med installasjonen av de nye målerne, og undertegnede fikk selv installert en ny måler for et par uker siden. Denne prosessen gikk helt smertefritt og var unnagjort på kort tid. Jobben som nå er i gang skal være fullført i løpet av 2018, og er selvsagt et stort og kostbart prosjekt, som dekkes inn gjennom nettleien. Målet er at dette skal føre til en mer fremtidsrettet måte å måle forbruket på.

Dette skal kunne by på flere fordeler i forhold til dagens løsning. Blant annet kan de smarte målerne registrere strømforbruket på timebasis, og samtidig automatisk sende informasjon om forbruket til nettselskapet. Dermed slipper du som kunde selv å lese av strømforbruket og sende over til nettselskapet, og man skal også få et bedre faktagrunnlag rundt fakturaen. Det vil også kunne åpnes for at kunder kan få løpende informasjon om eget forbruk samt prisene på de gitte tidspunktene. Det pekes også på at AMS kan kobles på nye funksjoner i tiden fremover, som styring av strømforbruket eller helt andre produkter som alarmer, registrering av skader og så videre.

I dag har de fleste i Norge et relativt avslappet forhold rundt strømpriser og eget forbruk. Prisene har vært lave over lang tid, og i forhold til andre land vi kan sammenligne oss med, er strøm billig i Norge. I visse perioder har prisene vært noe høyere, men dette har vært over korte perioder, og på kort sikt er det ikke de store indikasjoner på at strømprisene skal stige kraftig.

På noe sikt kan dette komme til å skje, og uansett hva som skjer med strømprisene, vil det selvsagt bli lagt opp til ordninger som gjør at vi i større grad skal bli langt mer strømbevisste og flinkere til å spare strøm. Som et ledd i dette vil det kunne komme mer variable strømpriser i årene fremover, ved at prisene blir langt dyrere på morgenen og om ettermiddagen, når landet totalt sett bruker mest strøm. Prisene vil dermed bli satt ned midt på dagen og ikke minst om natta. Med nye teknologiske løsninger vil man dermed kunne styre strømforbruket mer enn tidligere – og med de nye avanserte målerne vil kundene kunne effektivisere og redusere strømforbruket ved slike svingninger.

Det vil også kunne utgjøre en viss risiko. Om prisforskjellene blir store i løpet av døgnet, vil flere enn i dag kunne sette i gang elektroniske hjelpemidler som vaskemaskiner, tørketromler, oppvaskmaskiner og så videre om natten for å spare penger - mens alle i husholdningen har lagt seg til å sove. Det vil selvsagt kunne utgjøre større fare om det skulle oppstå lekkasjer eller brann i disse maskinene. Dette skjer med jevne mellomrom, og det er klart at sjansen for at noe alvorlig skal skje er større når alle sover, og ikke kan være i nærheten for å passe på at alt gå som det skal.

Det finnes flere fordeler ved bruk av AMS, men man må også se på hvilke utfordringer dette kan gi enkelte. Et godt informasjonsarbeid er derfor nødvendig om man vil gå for en løsning med store prissvingninger i løpet av døgnet. Dette kan omhandle både hva som er lurt å unngå i tider med høy pris - og hva man bør unngå å bruke om natta eller midt på dagen – da utstyret ikke blir passet på.