Mye utbygging i Bjørvika gjenstår

Om du trodde at utbyggingen i Bjørvika og fullføring av Barcode-rekka innebærer at utbyggingen i området begynner å nærme seg slutten, må du tro om igjen. Her skal det fortsatt bygges ut i stor stil i mange år fremover - og er noe som vil bidra til at den nye bydelen og området i hovedstaden vil endre seg ytterligere.

Utviklingen i Bjørvika har vært enorm, og har gitt en helt ny dimensjon både til nærområdet, men også til hele Oslo. Det startet for alvor med utbyggingen av operaen og ikke minst oppstarten av utviklingen av Barcode-rekken - som har gitt byen et nytt ansikt. Denne utviklingen hadde selvsagt ikke vært mulig om ikke man hadde lagt E18 i Operatunnelen under området, og dermed friga arealer og gjorde det mulig for området til å utvikle seg slik det nå har gjort. Med utbyggingen av operaen og de ulike byggene i Barcode som tilbyr både kontorer, hotell og ulike næringsetableringer, er det skapt nytt liv i området – med aktivitet både på dag- og kveldstid. Nettopp en slik kombinasjonsutbygging er helt nødvendig om denne typen store transformasjonsprosjekter skal fungere og lykkes.

Nå er man i full gang med flere storutbygginger i området, som det nye Munch-museet, Nye Deichmanske hovedbibliotek og Diagonale for å nevne noe. Dette vil definitivt gi ytterligere nye kvaliteter til området, og det er liten tvil om at Munch og Deichmanske vil tiltrekke seg mange hundre tusen nye besøkende til området når de står ferdig om relativt kort tid. Da vil det bli et yrende liv i området, ikke minst i sommerhalvåret.

Men dette representerer på ingen måte slutten på utviklingen av området. Det foreligger store planer også for årene som kommer. Etter planen skal hele utbyggingen fullføres i 2033. Ikke minst står vi foran en storstilt boligutbygging i området. Ifølge Oslo S utvikling skal nå 36 prosent være ferdig utbygd i Bjørvika - og de foreligger betydelige boligplaner i området for årene fremover. Flere tusen boliger skal realiseres, og det foreligger også planer for flere ulike bygg, som en ny skole og konsepter som skal fylle andre tjenestetilbud.

Dermed er det som tidligere i prinsippet var et veianlegg og havneområde blitt et av landet mest attraktive områder og representerer sannsynligvis det største byutviklingsprosjektet vi har sett i landet. Dette har ikke bare gitt byens befolkning nye tilbud og muligheter, men også gitt byggenæringens aktører mange utfordringer å bryne seg på – noe utbyggerne vil fortsette med i flere år fremover også. Verdiskapningen i området har vært enorm – og vil gi byen helt nye muligheter i tiden fremover.