Stig Winge (til venstre) og Hans Magne Gravseth.

- Mye som svikter i dødsulykkene

Når det først går galt, viser erfaringene at det svikter på flere punkt i prosjektet, uttaler Arbeidstilsynet. De siste fire årene har bygg og anlegg ligget 50 prosent over snittet på dødsulykker.

Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har utviklet en ulykkesrapport til HMS-konferansen denne uken. De siste årene i bygg- og anleggsbransjen har de to instansene sett noen klare tendenser i dødsulykkene som rammer bygg- og anleggsbransjen.

− Vi har ikke sett noen nedgang i dødsulykker på 15 år i Norge. De siste årene ser vi det også har vært en viss økning, og vi ser at denne økningen innebærer mange som ikke er direkte ansatte i bygg- og anleggsvirksomhet. Mange er nå ansatte i bemanningsforetak eller transportforetak, kunne Stig Winge i Arbeidstilsynet fortelle.

Arbeidstilsynets tall fra perioden 2011 til 2014 viser at litt over halvparten av alle dødsulykker fordelt mellom bygg, anlegg og spesialisert virksomhet skjer i anleggssektoren. Tallene viser fire scenarier som stikker seg frem som spesielt farlige:

  1. Arbeidstaker er i nærheten av anleggsmaskin, men er usynlig for maskinfører, og blir påkjørt ellet truffet av gravearm, last eller lignende.
  2. Maskin kjører ut på kant uten sikring, masser gir etter, og maskinen kjører eller velter utfor kanten.
  3. Maskin kjører ut som følge av at føreren mister kontroll på maskinen.
  4. Arbeidstaker faller ned fra maskin eller lasteplan.

− Når vi ser på tallene våre, får vi bekreftet noen mistanker om arbeidsulykker, sa Hans Magne Gravseth i STAMI.

− Vi ser at det mangler fysiske sperrer i mange av ulykkene, og det mangler også god planlegging i tidlige faser. Mange av bygge- og anleggsplassene hvor vi opplever dødsulykker, er uhensiktsmessig gjennomført, sa Stig Winge.