Avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

Byggherre-grep like om hjørnet

Avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen kan fortelle at byggherrene i HMS-charteret snart skal være på plass med egne sikkerhetstiltak.

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Bettina Sandvin, inntok scenen under HMS-konferansen for å fortelle om byggherrenes krav til seg selv i HMS-charteret. Ifølge Sandvin kan nye byggherretiltak settes inn allerede i år.

− Vi jobber i disse dager med en ny veileder for en SHA-plan for byggherre. Alle byggherrene kan nok ikke ha en felles plan, men vi må ha en felles forståelse for hva som er en god SHA-plan. Dette skal vi være i mål med før nyttår, slo hun fast.

Sandvin trakk også frem felles erfaringsutveksling og læring mellom byggherrene som et viktig prosjekt, samt felles indikatorer som byggherre skal bruke for å måle HMS/SHA. Standard og veileder på disse indikatorene skal, etter planen, være ferdigstilt denne høsten.

Januar 2017 skal et ferdig erfaringssystem for HMS/SHA-tankegang i anskaffelsesprosessen være operativt.

I skrivende stund har følgende byggherreorganisasjoner skrevet under på HMS-charteret:

  • Statens vegvesen
  • Jernbaneverket
  • Statsbygg
  • Veidekke Eiendom
  • Forsvarsbygg
  • Norsk Eiendom