Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter

Munch Brygge får Oslo bys arkitekturpris 2020

Lund Slaato Arkitekter, Landskapsarkitekt Gullik Gulliksen AS og samspillsentreprenør BundeBygg AS mottok sammen med byggherre Stor Oslo Eiendom Oslo bys arkitekturpris for 2020 for boligprosjektet Munch Brygge.

Prisen ble delt ut av ordfører Marianne Borgen og byutviklingsutvalgets leder Øystein Sundelin i Oslo rådhus torsdag 15. oktober.

- Årets pris viser at byen fremdeles er i endring og at arkitektene tar inn over seg at måten folk forflytter seg på endres. Gode bomiljø og kvalitet må være blant de viktigste mål når man bygger nye prosjekter, sier byutviklingsutvalgets leder Øystein Sundelin i en pressemelding.
Prisen består av 50.000 kroner, i tillegg til en plakett og et diplom.

«Det er forpliktende å bebygge en tomt som ligger vegg-i-vegg med noen av landets viktigste kulturbygg, i et område der bygulvet vil brukes aktivt av oslofolk og besøkende året rundt. Arkitekturen har med seg solide byformingsprinsipper, der dimensjoner mot gaterom og størrelser på forretningslokaler er forbilledlig avpasset», skriver juryen blant annet i sin begrunnelse.

I tillegg fikk de to prosjektene Krydderhagen og Lakkegata aktivitetspark hedrende omtale.